Logga in

Till toppen av sidan

Har du synpunkter som kan förbättra vår verksamhet? Hör av dig!

En orsak till att vi får allt fler kunder är att vi från starten varit mycket öppna och lyhörda för kundernas önskemål. Så vi välkomnar alla att fortsatt lämna synpunkter, så att vi kan utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

  • Hur hanterar vi din synpunkt?
  • Rapporteringsskyldighet Lex Sarah
  • Rapporteringsskyldighet Lex Maria

Förutsatt att du angett kontaktuppgifter får du inom sju dagar från registrering en bekräftelse och återkoppling på din synpunkt och beskrivning på vad som kommer ske och hur ditt förslag kan göra Frösunda bättre. Då får du även reda på vem som ansvarar för att undersöka ditt ärende. När ditt ärende är färdigutrett får du återkoppling på vilka åtgärder som vidtagits och du har möjlighet att ge respons. Varje allvarligt klagomål redovisas för affärsledningen, både själva ärendet och åtgärder. Om du inte får respons på ditt ärende eller har åsikter om hur vi kan bli ännu bättre på att ta tillvara på förslag och synpunkter får du gärna ta kontakta med oss.

Om du som arbetar inom omsorg och i Frösunda vet eller misstänker att en av våra kunder skadats i vår verksamhet ska du anmäla detta omgående till din närmaste chef. Likaså om någon av våra kunder skulle vara utsatt för någon form av missförhållande.

När du arbetar inom omsorg och som anställd i Frösunda arbetar du i olika lagstiftningar och med det följer skyldigheter att anmäla olika händelser som inträffar runt kunden. Skyldigheten innebär att du alltid ska meddela din närmaste chef och följa de rutiner som finns beskrivna på din enhet om något avviker från det som är planerat inom sjukvården.

Vill du ha återkoppling och följa vad som händer med ditt förslag så kan du uppge ditt namn, e-post och telefonnummer. Då kan vi kontakta dig och berätta vad som hänt med just ditt ärende och hur ditt förslag gör skillnad. Du kan också framföra dina synpunkter anonymt eller kontakta vår kundombudsman.

Lämna synpunkter
name-field
tT
Fält markerade med * är obligatoriska.

Dina uppgifter är konfidentiella och lämnas inte vidare utan samtycke. Genom att du klickar på ”Skicka” godkänner du att Frösunda lagrar dina uppgifter.