Logga in

Till toppen av sidan

Har du synpunkter som kan förbättra vår verksamhet? Hör av dig!

En orsak till att vi får allt fler kunder är att vi från starten varit mycket öppna och lyhörda för kundernas önskemål. Så vi välkomnar alla att fortsatt lämna synpunkter, så att vi kan utveckla vår verksamhet på bästa sätt.

Förutsatt att du angett kontaktuppgifter får du inom fem dagar från registrering en bekräftelse och återkoppling på din synpunkt och beskrivning på vad som kommer ske och hur ditt förslag kan göra Frösunda bättre. Då får du även reda på vem som ansvarar för att undersöka ditt ärende. När ditt ärende är färdigutrett får du återkoppling på vilka åtgärder som vidtagits och du har möjlighet att ge respons. Varje allvarligt klagomål redovisas för affärsledningen, både själva ärendet och åtgärder. Om du inte får respons på ditt ärende eller har åsikter om hur vi kan bli ännu bättre på att ta tillvara på förslag och synpunkter får du gärna ta kontakta med oss.

Vill du ha återkoppling och följa vad som händer med ditt förslag så kan du uppge ditt namn, e-post och telefonnummer. Då kan vi kontakta dig och berätta vad som hänt med just ditt ärende och hur ditt förslag gör skillnad.

Lämna synpunkter

Dina uppgifter är konfidentiella och lämnas inte vidare utan samtycke. Genom att du klickar på ”Skicka” godkänner du att Frösunda lagrar dina uppgifter.