Logga in

Till toppen av sidan

AL-gruppen Aktivt liv

För dig med förvärvade hjärnskador erbjuder vi AL-gruppens daglig verksamhet i Solna.

På AL-gruppen arbetar vi mycket med stimulans av sinnen, exempelvis musik och upplevelser. Hos oss får du möjlighet till olika aktiviteter som syftar till att ta tillvara och utveckla både fysiska och kognitiva funktioner. Samtidigt fyller verksamheten en viktig social funktion genom att ge struktur i vardagen och möjliggöra en känsla av grupptillhörighet.

Bred kompetens och god bemanning

AL-gruppen är en inarbetad och väl fungerande verksamhet med kompetent personal. Individanpassning, personligt engagemang och ett respektfullt bemötande av dig som kund är några av grundstenarna. I teamet finns bland annat sjukgymnast, arbetsterapeut, hälsopedagog och rehabassistenter. Vi utgår från dig och dina behov när du är hos oss, i aktiviteterna innebär detta att aktiviteterna sker både i grupp och individuellt.

Individuellt veckoschema

Veckoschemat utgår från dina önskningar och behov och kan exempelvis innehålla:

  • Sociala aktiviteter: musikgrupp, spelgrupp, utflykter, gemensam lunch/fika.
  • Sinnesstimulering: taktil stimulering, massage, vattensäng, bolltäcke och musik.
  • Friskvård: bassängbad, gruppgympa, avslappning, bowling, gym/träning.
  • Produktion: skapande aktiviteter med olika material och tekniker.
  • Individuell arbetsterapi: aktiviteter som syftar till att träna och stimulera aktivitetsgenomförande, minne, uppmärksamhet, koncentration, orientering till tid/rum/person, kommunikation och finmotorik.
  • Individuell sjukgymnastik: aktiviteter som syftar till att träna styrka, rörlighet, koordination, kondition, balans, kroppskännedom, avslappning samt förmåga att gå och stå.

Vägen till oss går via kommunens LSS-handläggare

Du skall vara berättigad till insatsen Daglig verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS): 1:1 § LSS och 9:10 § LSS. Personkrets 2. I enlighet med socialstyrelsens tillstånd har vi 13 platser (heltid).

Kontakta oss gärna om du har frågor!