Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Arbetslag

Frösunda Arbetslag är en daglig verksamhet i Gribbylund, Täby, med inriktning mot hantverksproduktion, försäljning och individuellt arbete, samt möjlighet till praktik på externa arbetsplatser. Frösunda arbetslag har sin lokal i Täby.

Vi vänder oss främst till personer med högfungerande autism (tex aspergers syndrom) och personer med en lindrig utvecklingsstörning. Det sociala har en viktig plats i den här verksamheten med diskussioner, samtal och planeringsmoment och utöver detta har vi framförallt följande inriktningar.

Kreativt arbete

Vi har ett fullt utrustat snickeri där det finns möjlighet till all sorts trätillverkning och svarvning med mera. Vi tillverkar fågelholkar, bihotell, prydnadsföremål, träleksaker, skålar, mindre möbler – endast fantasin sätter gränserna. På verksamheten finns två hantverkspedagoger som handleder och övervakar arbetet med ett individnära fokus och bemötande. Utöver snickeri har vi även en syateljé där vi broderar, pysslar, stickar, syr och lagar saker.

Vi tillverkar en del saker på beställning, efter individuella önskemål samt inför vårt öppet hus som vi anordnar sommar och vinter där vi säljer våra produkter i vår egen lilla butik.

Individutveckling

Arbetslaget startade ursprungligen som en renodlad verksamhet för arbetsträning där vi erbjöd möjlighet till arbetsträning och praktik på olika idrottsansläggningar. Vi har fortfarande samarbete med ett par företag och en golfbana, där det finns möjlighet för våra kunder att arbeta mer eller mindre självständigt.

Övriga arbetsuppgifter och aktiviteter som vi erbjuder är friskvård (simning eller uteaktivitet), individuella projekt av olika slag, bakning samt att alla kunder erbjuds regelbundna samtal med sin kontaktperson. Vi arbetar mot ökad självständighet hos våra kunder.

Vi vänder oss till dig med Aspergers syndrom, ADHD, eller andra autismspektrumdiagnoser. Du ska vara berättigad till insatsen daglig verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).