Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Konst

Frösunda Konst är beläget i Gribbylund, Täby, och har bedrivit sin verksamhet där sedan 2001. Vi riktar oss till personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS 9 §10. Vår verksamhet inriktar sig mot konst som kommunikation.

Individens egen förmåga i fokus

Vårt mål är att verka för en stimulerande, kreativ och utvecklande arbetsplats genom att upptäcka och stärka individens egen förmåga.

Konst är kommunikation

Konst är att kommunicera, och vi vill ge konstnärer med funktionsnedsättning möjlighet att uttrycka sig i bild, form och färg. Viktigt är att varje deltagare känner sig trygg, blir sedd och respekterad. Samtidigt fyller verksamheten en social funktion genom att ge struktur i vardagen och skapa en känsla av grupptillhörighet.

Vi har bred kompetens

På Frösunda Konst arbetar två hantverkspedagoger med lång erfarenhet. En viktig del i arbetet är att med ett stort engagemang ge struktur för en fungerande och meningsfull arbetsdag, som utgår ifrån en genomförandeplan.

Personligt veckoschema för var och en

Verksamheten utgår ifrån det individuella veckoschemat, som är gjort utifrån genomförandeplanen och kan innehålla:

  • Målning/teckning, med en årlig vernissage
  • Textil
  • Snickeri
  • Musik, enskilt eller i grupp
  • "Kul kulturgrupp"
  • Utflykter
  • Bad
  • Social samvaro
  • Inköp

Vägen till oss går via kommunens LSS-handläggare

Vi har i enlighet med IVO tillstånd 10 platser (heltid) inom den dagliga verksamheten på Frösunda Konst.