Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda Verkstan

Frösunda Verkstan är belägen i Arninge, Täby. Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10. De områden vi arbetar med är snickeri, musik och naturupplevelser.

Stimulerande, tydlig och trygg arbetsplats

Vi vänder oss till dig som vill ha en daglig verksamhet där det skapas förutsättningar för ökad självständighet och en meningsfull arbetsdag. Vårt mål är att verka för en stimulerande, tydlig och trygg arbetsplats genom att ta tillvara på individens resurser och kompetens, samt ge anpassade verktyg som främjar utveckling och självständighet. Samtidigt fyller verksamheten en social funktion genom att ge struktur i vardagen och skapa en känsla av grupptillhörighet. Vi arbetar med bildkommunikationssystemet PECS.

Många olika arbetsuppgifter

De områden vi arbetar med är snickeri, musik och naturupplevelser. I snickeriet finns en gedigen maskinpark och vi utför arbete på beställning både inom och utanför Frösunda. Det kan till exempel vara att bygga staket, göra blomlådor, renovera möbler m.m. I naturupplevelsen ingår skogspromenader, vistelse i naturen samt trädgårdsskötsel och utomhusarbete.

Personligt veckoschema för var och en

Det individuella veckoschemat som är gjort utifrån en genomförandeplan kan bland annat innehålla:

 • Snickeri
 • Verkstad
 • Musik
 • Bad
 • Trädgårdsskötsel
 • Naturupplevelser
 • Skogspromenader
 • Utflykter
 • Postkörning
 • Inköp
 • Fysisk träning

Vi har bred kompetens

Medarbetarna har utbildning inom verksamhetsområdet och mångårig erfarenhet. De ledstjärnor som genomsyrar arbetet är individanpassning, målorientering, samverkan och kompetens med ett stort personligt engagemang.

Vägen till oss går via kommunens LSS-handläggare

Vi har i enlighet med Länsstyrelsens tillstånd 10 platser (heltid) inom den dagliga verksamheten på Frösunda Verkstan.