Logga in

Till toppen av sidan

Paletten

Frösunda Paletten är belägen i Arninge, Täby. Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10 med inriktning på kreativa aktiviteter som musik och måleri.

Ett stort utbud av olika aktiviteter

Paletten vänder sig till dig som vill ha en varierande verksamhet med ett stort utbud av olika aktiviteter. Även personer som behöver ett lite lugnare tempo får möjlighet till stimulans och utveckling. Vi verkar för att stimulera utveckling hos varje person. Vi har dessutom tillgång till en utmärkt musikanläggning, med tillhörande musikinstrument, där vi ett par gånger i veckan har levande musik både enskilt och i grupp.

En förutsägbar och meningsfull vardag

Vårt mål för deltagarna är att skapa förutsättningar för en förutsägbar och meningsfull dag, samt aktivt verka för självständighet och att utveckla och bibehålla varje persons färdigheter. Det gör vi genom kontinuitet och struktur, samt en helhetssyn i vardagen.

Personligt veckoschema för var och en

Det individuella veckoschemat, som är framtaget utifrån en genomförandeplan, kan bland annat innehålla:

  • Målning
  • Musik, enskilt eller i grupp
  • Promenader
  • Utflykter
  • Bad
  • Data
  • Köksgrupp
  • Social samvaro

Vi har bred kompetens

Medarbetarna har utbildning inom verksamhetsområdet och mångårig erfarenhet. De ledstjärnor som genomsyrar arbetet är individanpassning, målorientering, samverkan och kompetens med ett stort personligt engagemang.

Vägen till oss går via kommunens LSS-handläggare

Vi har i enlighet med Länsstyrelsens tillstånd 8 platser (heltid) inom den dagliga verksamheten på Frösunda Paletten.