Logga in

Till toppen av sidan

Polygon

Frösunda Polygon är beläget i Arninge, Täby, och har bedrivit sin verksamhet där sedan 2002. Verksamheten riktar sig till vuxna personer som har rätt till daglig verksamhet enligt LSS §9.10. Några av de olika arbetsuppgifterna är paketering, kuvertering och monteringsarbeten.

Så likt en riktig arbetsplats som möjligt

Verksamheten på Polygon strävar efter att vara så lik en riktig arbetsplats som möjligt. De uppdrag deltagarna arbetar med söker man aktivt från olika företag i närområdet genom att personligen eller via flygblad marknadsföra sina tjänster.

Några av de olika arbetsuppgifterna är paketering, kuvertering och monteringsarbeten. Polygon kan även vara en bas för de deltagare som vill pröva på att arbeta på en riktig arbetsplats, med ett nära stöd av personal.

Viktigt med samarbete

Den sociala träningen är en stor del av verksamheten. Deltagarna lär sig att samarbeta med varandra och fördela arbetsuppgifterna. Vårt mål för deltagarna är att verka för en stimulerande och trygg arbetsplats, genom att ta tillvara på personens resurser och kompetens på bästa sätt, samt att ge dem anpassade verktyg för att främja deras utveckling och självständighet. Tillsammans skapar vi förutsättningar för ökad självständighet och en meningsfull arbetsdag.

Personligt veckoschema för var och en

Det individuella veckoschemat, som är gjort utifrån en genomförandeplan, kan bland annat innehålla:

  • Paketering
  • Kuvertering
  • Montering
  • Köksansvar
  • Bad
  • Musik
  • Biltvätt

Vi har bred kompetens

Medarbetarna har utbildning inom verksamhetsområdet och mångårig erfarenhet. De ledstjärnor som genomsyrar arbetet är individanpassning, målorientering, samverkan och kompetens med ett stort personligt engagemang.

Vägen till oss går via kommunens LSS-handläggare

Vi har i enlighet med Länsstyrelsens tillstånd 14 platser (heltid) inom den dagliga verksamheten på Frösunda Polygon.