Logga in

Till toppen av sidan

Lövstalöt

Lövstalöts nybyggda gruppbostad för dig med utvecklingsstörning ligger i ett naturnära bostadsområde strax norr om Uppsala. Här har du din egen lägenhet och samtidigt möjlighet till gemensam samvaro.

Lövstalöt är ett boende där du ska trivas, känna dig trygg och ges möjlighet till personlig utveckling. Vi stödjer dig att bli så självständig som möjligt. Dina färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser.

Luftiga och ljusa lägenheter

Det finns 6 lägenheter på cirka 45 kvm som alla är luftiga och ljusa och som du möblerar efter din personliga smak. Du har tillgång till gemensamma utrymmen som kan användas för samvaro och gemensamma måltider. Du hyr din lägenhet av Frösunda och har eget hyresavtal i form av ett andrahandskontrakt. Hyran betalas månadsvis till Frösunda.

Individuellt anpassat stöd

Här får du ett individuellt anpassat stöd som hjälper dig att skapa struktur, rutiner och planering i din vardag. Vi ger dig också personalstöd i hushållsaktiviteter som städning, tvätt och matlagning. Allt för att ditt vardagliga liv ska vara så tryggt och trivsamt som möjligt.

Vi verkar för att ge dig en meningsfull och aktiv fritid utifrån dina intressen. Att träna det sociala samspelet är en viktig del i varje persons utveckling. Vi erbjuder allt från gemensamma middagar och aktiviteter, restaurang- och biobesök till motionsaktiviteter.

Skapa goda relationer

Att skapa och verka för goda relationer kring dig ser vi som en av våra viktiga uppgifter. Bland annat samarbetar vi med skola, arbete, daglig verksamhet, anhöriga och god man utifrån dina villkor.

Anpassning efter dina behov

Personalens arbetstider är anpassade efter dina behov och du har tillgång till personal dygnet runt som har en samlad kompetens och erfarenhet som är relevant för ditt vardagliga liv.

Vi vänder oss till dig som vill bo i egen lägenhet och har en utvecklingsstörning. Du ska vara berättigad till insatsen Bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!

Film om att bo på Lövstalöt