Logga in

Till toppen av sidan

Här bestämmer du.

Vårt uppdrag går ut på att ge dig professionell omsorg och inte att bestämma över dig eller väga in våra personliga åsikter. På Frösunda Omsorg kommer vi inte att försöka ändra på vare sig dig eller det liv du vill leva. Hos oss bestämmer du och vi kompromissar inte med ditt liv.

Är det något du inte är nöjd med gällande vårt sätt att ge omsorg, eller om det uppstått ett problem eller du kanske varit med om en händelse som inte känns bra – då ska du höra av dig till oss direkt. Vi tar alla synpunkter på allvar, och oftast är det så att ju tidigare vi får reda på att det finns ett problem, desto enklare kan vi lösa det. Antingen kontaktar du verksamhetschefen eller regionchefen, eller så vänder du dig till vår kundombudsman, Kicki Johansson. Hon är helt oberoende och står på din sida. 

Möt Frösundas kundombudsman.

Kicki Johansson är kundombudsman på Frösunda. Om missförstånd uppstår, fel begås och ordinarie rutiner inte räcker till för att hantera ett missnöje. Då finns kundombudsmannen som hjälper till att hitta en hållbar lösning.

”Mitt jobb på Frösunda Omsorg är att se till att våra kunder känner att de får ett bra stöd och bemötande, när de vänder sig till mig som kundombudsman. Ibland uppstår missförstånd och ibland gör vi fel. Det är förstås olyckligt. Men det mesta går att lösa och det är mitt jobb att se till att du blir nöjd.” 

Kicki Johansson, kundombudsman.

Vad gör du som kundombudsman hos Frösunda?

Jag kontaktas när något hänt, ofta när en person känner sig illa behandlad. En individ känner sig inte lyssnad på, förminskad eller har upplevelsen att chefer har bestämt något utan min delaktighet. Både kunder och anhöriga kontaktar mig. 

Vad gör du med klagomålet?

Nästan alltid kontaktas jag efter att närmsta chefer redan har involverats. Kundens eller anhörigs skäl för missnöje tas om hand. Ofta är de arga, men mest rädda och förtvivlade. Därefter agerar jag, och återkopplar inom några dagar. Jag har en oberoende roll och står utanför deras relation till chefer och assistenter. Kunden eller närstående har tolkningsföreträde i situationen som uppstått. Snabb återkoppling prioriteras och jag lägger fokus på missnöjet – inte på eventuell jobbig historik. Jag har tid att lyssna på kundens upplevelse, följer ständigt upp situationen och jobbar utifrån prestigelöshet och en inställning att anhöriga får tappa tålamodet.

Får jag välja mina assistenter?

Ja, det är det som är grejen. Du ges möjlighet till genomgång av önskemål inför rekrytering. Vilken typ av assistent föredrar du? Hur engagerad vill du vara i rekryteringen? Du måste lita på din personliga assistent. Därför är det viktigt att du som kund förmedlar vad som önskas av den som anställs. Det kan vara svårt att få fram vad man vill ha, men det är viktigt att formulera detta. Rekrytering är svårt.

Vad gör jag om samarbetet med min assistent inte känns bra?

Det är vanligt att en kund ibland känner att det inte fungerar med en viss assistent. Enligt avtal har en kund rätt att avsluta en assistents anställning. För en bra relation mellan kund och assistent krävs kommunikation och förmågan att lyssna. Det handlar oftast om hur noga man lyssnar på varandra. 

Vad råder du anhörig inför beslut att bli assistent åt närstående?

Det är svåra frågor. Att vara assistent åt sitt barn eller anhörig är ett val med stora konsekvenser. Orkar man som sambo till partner med nyförvärvad skada ställa sig frågan: Ska jag vara den som vårdar? Det här är knepiga situationer. Som förälder och assistent till sitt barn släpper man inte kontrollen. Det kan även uppstå situationer där assistenterna upplever att föräldrarna lever i en egen värld. Då behöver vi andra förstå att föräldrar till barn med funktionsnedsättning måste skapa sig en egen värld för att hantera livet. Jag har nyligen stöttat en förälder där sonen i trettioårsåldern skulle flytta hemifrån. Beslutet var gemensamt och där måste vi som assistansförmedlare erbjuda trygghet. 

Har du något råd inför en ansökan om assistans?

Det är en djungel för den enskilde att få all information som krävs. Mitt råd är att ta hjälp före ansökan. Kontakta kommun, Försäkringskassan eller kundstödjare inom Frösunda. Om jag själv skulle bli skadad, skulle jag prioritera en assistansförmedlare som utgår ifrån kunden. Jag skulle önska en funktion där klagomål hanteras av person oberoende av verksamheten. Hur ser företaget på klagomålshantering? Hur stora muskler har bolaget i svårigheter? Det skulle vara viktigt för mig att ta reda på om jag skulle behöva ansöka om personlig assistans.


Vi vill att du ska lägga dig i och ställa krav.

På Frösunda Omsorg vill vi att både kunder och närstående ska prata med oss och säga vad de tycker. Vi vill att du ska ställa krav. Förra året förde Kundombudsmannen kundens talan i cirka 80 fall. Alla klagomål rapporteras direkt till vår VD och Kundombudsmannen jobbar nära alla berörda chefer. I de få fall där vi inte kan tillgodose kundernas begäran till hundra procent, kommer vi tillsammans fram till en lösning som både känns bra för dig och som vi kan leva upp till.

Som närstående är det dock viktigt att komma ihåg, att det är kunden som bestämmer. Tills vi kommer fram till en gemensam lösning som alla är trygga med, kan det behövas flera möten.

Nolltolerans mot dåligt bemötande.

Ingen människa ska behöva känna sig illa behandlad, åsidosatt, till besvär eller otrygg. Vi jobbar hårt för att alla som arbetar inom Frösunda Omsorg har sunda värderingar, och vi har nolltolerans mot respektlöst och omdömeslöst bemötande och agerande. 


Vi låter kunderna säga vad de tycker.

Vad vi säger om oss själva, spelar kanske mindre roll. Det viktiga är vad du som kund tycker och tänker. 

Läs om vad våra kunder säger här »