Logga in

Till toppen av sidan

Frösundacertifieringen är igång: ”En väldigt bra grund att stå på”

Sedan tre år tillbaka arbetar Frösunda Omsorg med en utbildningsplattform – Frösundaakademin, som grund för att förändra spelreglerna inom omsorgen. I dagarna certifierades de första medarbetarna i Frösundaakademin. Certifieringen är en kvalitetsstämpel som visar att medarbetaren är expert på att arbeta med kundens fokus. En av de första som blivit Frösundacertifierad är Åsa H Caesar, verksamhetschef på daglig verksamheterna Dalagatan och AL-gruppen.

Hallå där Åsa, varför valde du att Frösundacertifiera dig?
– För mig är det viktigt att vara delaktig i utveckling, men också att göra klart och avsluta ett påbörjat arbete. Har man väl påbörjat Frösundaidén ska man avsluta den. Jag har möjliggjort och sett till så att alla mina medarbetare har gjort samtliga moduler och uppmanat dem att de nu ska göra sista steget i certifieringen, vilket flera redan är klara med.

Vad betyder Frösundacertifieringen för dig och din verksamhet?
– Modulerna ger en väldigt bra grund att stå på och de hjälper mig att introducera nya medarbetare i Frösundatänket. Hur ser vi på kunden? Vad bestämmer kunden? Vem är kunden?

Modulerna täcker in vad Frösunda står för och hela konceptet. Detta gör att certifieringens alla delar är så bra, oavsett vilken tidigare erfarenhet medarbetaren har. En nyanställd medarbetare gjorde alla modulerna under en väldigt kort tid och det var en viktig del i att förstå Frösundas koncept.

Har Frösundacertifieringen inneburit någon skillnad för dina kunder och verksamheten i stort?
– Ja. Det har blivit enklare för mig och mina medarbetare i arbetet med att tydliggöra skillnaden mellan ”kunden i fokus” till att jobba med ”kundens fokus”. Vi har återkommande diskussioner kring detta ämne, kundens fokus/vårt fokus.  På daglig verksamhet erbjuder vi ett visst innehåll och innehållet styr vad kunden kan få. Att vi är tydliga med dessa ramar skapar trygghet för såväl kund som medarbetare. Kunder introduceras i vad erbjudandet består av och utifrån detta kan de själva välja vilka aktiviteter som passar dem. Vi finns med som stöd i valen utifrån kundens fokus och behov.

frösunda certifering diplom 1

frösunda certifering diplom 2

frösunda certifering diplom 3