Logga in

Till toppen av sidan

Frösundas kvalitetsråd ger kunskap om kundens önskemål

Hur tar man tillvara på all den kunskap och de erfarenheter som skapas i alla de möten som ständigt pågår mellan kunderna och Frösundas medarbetare inom omsorgen? Hur lär de enskilda medarbetarna och hela arbetsgruppen sig att förstå kundens verkliga behov och vilja?

Frösundas lokala kvalitetsråd är en metod som redan har blivit värdefullt verktyg i företagets kvalitets- och utvecklingsarbete. Nu används metoden även inom Personlig assistans. Medarbetare som representerar de olika avdelningarna eller arbetslagen har fått ett forum där de aktivt kan bidra i arbetet med att utvärdera sitt arbete och föreslå förbättringsåtgärder. Vid återkommande möten ungefär ett per månad identifieras idéer, förslag och observationer som sedan förankras i hela personalgruppen.

- Kvalitets- och utvecklingsarbete är en ständigt pågående process och kundens behov och vilja visar sig kanske inte direkt. Det gör att det kan vara svårt att göra helt rätt från början. Därför att det så viktigt att de som befinner sig närmast kunden verkligen kan dela med sig av sina och kundens erfarenheter och låta det ligga till grund för ständiga förbättringarna. Det säger Christine Rosencrantz, som är kvalitetschef på Frösunda.

Och resultaten börjar redan visa sig. Till exempel har flera enheter höjt kvalitén på den sociala dokumentationen. Ett annat exempel är att kvalitetsrådsarbetet har hjälp en kund att få ett arbete. Och varje möte med kvalitetsråden föder nya goda idéer.

Tanken är att alla ska vara med och känna att de har möjlighet att bidra.

- Vi vill involvera hela företaget, så det blir hundratals möten varje år. Vi har börjat på våra boenden, men nu ska även staben börja fånga upp idéer och förslag i egna kvalitetsråd, säger Christine Rosencrantz.