Logga in

Till toppen av sidan

Pressmeddelande: Höga kvalitetskrav gav Frösunda nytt uppdrag i Stockholm

Frösunda har av Stockholms Stad fått förtroendet att driva åtta grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning på Norrmalm i Stockholm. Upphandlingen var en så kallad kvalitetsupphandling och Frösunda fick det högsta betyget av de nio anbudsgivarna som deltog. Uppdraget gäller från och den 1 juni 2018.

– Det är oerhört glädjande att vi har fått förtroendet att driva dessa verksamheter, särskilt som upphandlingen grundade sig helt på kvalitetsparametrar. Det ser vi som ett kvitto på att vi lyckats väl i arbetet med kundens fokus, säger Pouya Kouchakpour, anbudschef på Frösunda Omsorg.

Avtalet gäller sex gruppbostäder och två servicebostäder, där det bor sammanlagt 56 personer. Verksamheterna drivs sedan 2009 av Nytida men kommer övergå i Frösundas regi den 1 juni 2018. Kontraktet sträcker sig fram till maj 2025 med möjlighet till fyra års förlängning.

– Samhället är inte alltid flexibelt och tillgängligt för den som lever med en funktionsnedsättning. På Frösunda låter vi våra kunder bestämma själva över hur de vill leva sina liv. Vi ser fram emot att få börja arbeta med kundens fokus på de här åtta enheterna i nära samarbete med Stockholms Stad, säger Kerstin Jakobsson Hallén, affärsområdeschef för funktionsnedsättning på Frösunda Omsorg.

Flera faktorer kring Frösundas kvalitetsarbete har lyfts fram i upphandlingen. Det gäller bland annat det tydliga kundperspektivet och kundorienterade ledarskapet. Andra parametrar som resulterade i ett mervärde för kunderna är Frösundas metoder för att stärka kundernas delaktighet och inflytande, till exempel med livskvalitetsmätningar och fokusgrupper tillsammans med företagets VD.

I anbudet ingår även att chefer och arbetsledare får ett speciellt stöd och utbildning via ett ledarskapsprogram som löper över två år. Samtidigt säkerställs det att även de övriga medarbetarna har rätt kompetens och får rätt utbildning, bland annat genom Frösundas interna utbildningsorganisation Frösundaakademin.

Bilaga: kvalitetsparametrar i anbudet

För mer information, kontakta gärna:

Jenny Kölfors, kommunikationschef Frösunda Omsorg, 010-130 37 72, jenny.kolfors@frosunda.se

Kerstin Jakobsson Hallen, Affärsområdeschef Funktionsnedsättning, 010 – 130 38 05, kerstin.jakobsson.hallen@frosunda.se

 

Bilaga:

Kvalitetsparametrar i anbudet:

 • Tydligt kundperspektiv
 • Kundorienterat ledarskap
 • Gediget program för utbildning och stöd till chefer och arbetsledare som inkluderar fadder under sex månader
 • Hög chefstäthet och biträdande chefer för ett nära och kommunikativt ledarskap på plats i verksamheterna
 • Fyrstegsmodell för ansvar OB-tid
 • Verksamhetschefer på plats som säkerställer att metoder och verktyg anpassas utifrån individen och att personalen får rätt utbildning/har rätt kompetens
 • Genomtänkt inflyttningsprocess
 • Forum för delaktighet och inflytande
 • Kartläggning med nätverkskarta, biografi och frågeguide
 • Funca implementeras under de två första åren
 • Livskvalitetsmätning
 • Fokusgrupper mellan kunder och företagets VD

Ladda ner som PDF