Logga in

Till toppen av sidan

"Ledarskapsprogrammet har stärkt min roll i situationer där jag samarbetar med närstående"

För att kunna leverera en omsorg där kunden bestämmer omfattas alla Frösunda Omsorgs chefer av ett gediget ledarskapsprogram bestående av tre olika utbildningar. Nyligen genomfördes ”Frösundas kundorienterade ledarskapsprogram” och Shamiram Carlsson, verksamhetschef inom Funktionsnedsättning, är mycket positiv till utbildningen.


På Frösunda Omsorg arbetar vi utifrån kundens fokus. I vår resa att förändra omsorgsbranschen arbetar vi med att gå från kunden i fokus, till kundens fokus. Att ha kundfokus betyder att fokusera på kunden och vara expert på henne. Att i stället ha kundens fokus betyder att frågan ställs direkt till kunden ”vad behöver du?”. Chefsutbildningarna har byggts upp kring att förstå den skillnaden. För att leda med kundens fokus är att ge kunderna makten över sitt eget liv.

– Vi har kommit långt på vår förändringsresa mot kundens fokus. Det var väldigt tydligt under Frösundas kundorienterade ledarskapsprogram. Cheferna var engagerade och positiva med känslan ”nu kör vi!”, säger Christine Rosencrantz, kvalitetsdirektör på Frösunda Omsorg.

shamiram carlssonPositiv till utbildningen
Syftet med Frösundas kundorienterade ledarskapsprogram är framför allt att öka förståelsen för våra kunder och deras behov. En av cheferna som deltog var Shamiram Carlsson.

– Det som har betytt mest för mig är insikten i hur viktigt det är att ge adekvat vård till våra kunder. Vi glömmer ofta att arbeta mot delaktighet. Att motivera och stötta till ett självständigt liv och bevara de förmågor kunden har. Vi ska stötta och hitta resurser för att underlätta kundens nedsättning och stärka kundens självkänsla.

Vad är det viktigaste du har lärt dig från ledarskapsprogrammet?
– Ledarskapsprogrammet har stärkt min roll i situationer där jag samarbetar med närstående. Jag visar mycket mer nyfikenhet kring kunden och har ett nära samarbete med närstående.

Har ledarskapsprogrammet inneburit att du förändrat något konkret i ditt ledarskap?
– Ja, hur jag handleder medarbetarna i närståendefrågor samt vikten av att ge adekvat vård. Vikten av att ställa rätt frågor för att öka motivationen, att kunden ska få rätt stöd och bli mer självständig i sin vardag, att lära känna kunden för vem kunden är och att förstå vad kunden vill. Detta innebär att jag och medarbetarna ska vara nyfikna samt utveckla samarbetet mellan medarbetarna och kund, närstående, god man eller annan viktig person för kunden.

Vad skulle du säga är det bästa med att vara chef på Frösunda?
– Det bästa med att vara chef på Frösunda är att jag får arbeta med kundens fokus eftersom det är i linje med mina egna värderingar. Jag får se till kunden utifrån ett helhetsperspektiv, visa respekt och ha förståelse för kunden, kundens liv och det som är meningsfullt för kunden. Jag har skyldighet att värna om kundens självbestämmanderätt. Det innebär bland annat att utföra insatsen utifrån kundens egen vilja så långt det går och sträva efter att insatsen baseras på kundens egna mål och behov – även i de fall där kunden själv har nedsatt möjlighet att uttrycka sig.

 

Text: Hanna Larsson, kommunikatör