Logga in

Till toppen av sidan

Nu är första verksamheten Frösundacertifierad

Under hösten lanserades möjligheten att bli Frösundacertifierad medarbetare. Allt fler blir nu klara med sin certifiering och nyligen blev Dalagatan den första verksamheten där samtliga medarbetare Frösundacertifierats.

– Frösundacertifieringen skapades för att se till att alla inom Frösunda Omsorg pratar ett gemensamt språk, att vi har en gemensam kultur och att vi tillsammans ska upprätthålla kundens fokus, berättade Christine Rosencrantz innan hon delade ut diplomen.

Åsa H Cesar, verksamhetschef på Dalagatan, var en av de första att bli Frösundacertifierad och hon är stolt över sina medarbetare som nu blivit certifierade. Medarbetarna Ann-Sofie Magnusson, Linnea Lind, Tomas Robefelt, Marika Norman och Karin Johansson är alla glada över sin certifiering och efter diplomutdelningen fick de berätta varför de certifierat sig och vad det betyder för dem.

Karin Johansson, hantverkspedagog

Varför valde du att Frösundacertifiera dig?
– Frösundaakademin höjer min kompetens och blir en vidareutbildning för mig själv.

Vad betyder certifieringen för dig?
– Den visar att jag jobbar i rätt riktning. Samtidigt som jag med ganska små medel kan justera mitt sätt att jobba för att fungera bättre.

Vad är det viktigaste du har lärt dig?
– Det är ett uppvaknande. Jag har nog tidigare tänkt att det jag tycker är rätt, också är rätt för kunden. Men det är ju inte alltid så. Det har gjort att jag reflekterar mer över mitt sätt att arbeta och att kommunicera med kunderna.

På vilket sätt har det inneburit en skillnad för kunderna och/eller verksamheten i stort, att du har genomgått hela Frösundaidén?
– Jag tror att jag ställer mer öppna frågor till kunderna och därmed blir bättre i mitt sätt att kommunicera.

Ann-Sofie Magnusson, sjukgymnast

Varför valde du att Frösundacertifiera dig?
– Utbildningen i Frösundaakademin har verkligen fångat mig och öppnat mina ögon. Framför allt andra modulen där jag fick träffa anhöriga väckte något i mig. De konkreta exemplen har varit väldigt bra för mig.

Vad betyder certifieringen för dig?
– Jag tycker att det känns bra att jag får vidareutbilda mig.

Vad är det viktigaste du har lärt dig?
– Att genomförandeplanen är ett levande dokument och att jag skapar det tillsammans med kunden. Det är att verkligen jobba utifrån kundens fokus.

På vilket sätt har det inneburit en skillnad för kunderna och/eller verksamheten i stort, att du har genomgått hela Frösundaidén?
– Jag lägger tydligare upp arbetet utifrån kundens fokus.

Linnea Lind, arbetsterapeut

Varför valde du att Frösundacertifiera dig?
– Jag tycker att det är viktigt att jag jobbar utifrån det som driver hela företaget framåt. Jag gillar också konceptet med kundens fokus och att lära mig ännu mer om det.

Vad betyder certifieringen för dig?
– Jag har fått ett bevis för att jag jobbar på rätt sätt.

Vad är det viktigaste du har lärt dig?
– Att vi, hela vår arbetsgrupp, får ett gemensamt språk. Jag tycker det är bra att kognitionskunskap lyfts fram som en viktig del i Frösundaakademin. Eftersom vi jobbar med förvärvade hjärnskador kändes det som en väldigt viktig modul. Motoriska funktionshinder är ju mycket enklare att se, kognitiva är svårare upptäcka direkt när man möter en ny människa.

På vilket sätt har det inneburit en skillnad för kunderna och/eller verksamheten i stort, att du har genomgått hela Frösundaidén?
– Vi tillsammans säkerställer ännu bättre att det är kunden fokus som gäller och att deras vilja ska styra.

Marika Norman, arbetsterapeut

Varför valde du att Frösundacertifiera dig?
– Jag ser det som en möjlighet att förkovra mig och att vi som medarbetare måste veta vad vi lovar våra kunder.

Vad betyder certifieringen för dig?
– Jag tycker att det är bra att hela gruppen har certifierat sig och att vi därmed har samma kunskap.

Vad är det viktigaste du har lärt dig?
– Det befäster mina tankar kring kundens fokus. Det kan vara svårt att jobba så ibland, men nu har jag lärt mig metoder för att hela tiden hålla kundens fokus.

På vilket sätt har det inneburit en skillnad för kunderna och/eller verksamheten i stort, att du har genomgått hela Frösundaidén?
– Jag tänker mer på kunderna som enskilda individer istället för att tänka på och behandla dem som en grupp.

Tomas Robefelt

Varför valde du att Frösundacertifiera dig?
– Det är en del i mitt arbete här på Frösunda och jag tycker att det är bra att hela gruppen har genomgått utbildningen.

Vad betyder certifieringen för dig?
– Jag har fått ord på olika företeelser. Jag upptäcker hur jag agerar gentemot kunderna och jag tänker än mer på frågor kring bemötande och hur jag ska bemöta våra kunder. Eftersom jag är helt nycertifierad tror jag inte att alla tankar har hunnit landa, men det kommer de att göra.

Vad är det viktigaste du har lärt dig?
– Jag har börjat ifrågasätta saker som jag gör i mitt jobb, men jag har också fått bekräftelse för att mycket jag gör är rätt. Det känns bra.

På vilket sätt har det inneburit en skillnad för kunderna och/eller verksamheten i stort, att du har genomgått hela Frösundaidén?
– Jag har blivit mer medveten om hur vi jobbar och att vi tillsammans som grupp alla jobbar på ett likvärdigt sätt.

Foto: Jon Hallqvist
Text: Anna Lassen