Logga in

Till toppen av sidan

Positiv vändning för gruppbostäderna i Gävle

Den senaste lägesrapporteringen visar att Frösunda Omsorg levererar och utvecklar de löften som lämnats i avtalen för gruppbostäderna i Gävle. ”Vi känner oss trygga”, säger Lena Isokivelä, biträdande förvaltningschef i Gävle kommun.

I februari 2016 tog Frösunda Omsorg över entreprenaden av sex gruppbostäder i Gävle. Den första tiden beskrivs som orolig och oron spred sig bland såväl närstående och kunder, som medarbetare och beställare.

– Det var riktigt rörigt. Chefer var inte på plats, det var rotation på chefer och jag upplevde att man hamnade i en nedåtgående spiral. Jag tycker att man hela tiden försökt att lyssna på oss som beställare, men initialt lyckades man inte på ett tillfredsställande sätt, åtgärda de bekymmer som vi lyfte fram, säger Lena Isokivelä, biträdande förvaltningschef, Gävle kommun och fortsätter:

– Jag upplever att Frösunda har ett bra och genomtänkt koncept. Anbudet andades kundperspektiv och visionen ”här bestämmer kunden” är oerhört attraktivt för oss som beställare, för det är ju det svåra. Min amatöranalys av vad som gick fel i Gävle var att man inte hade allt på plats för hur man skulle genomföra förändringen.

”De litar på Frösunda”
I november 2016 startade ett intensivt arbete för att nå hundra procent avtalstrohet i gruppbostäderna. Den nya regionchefen Anja Sundin kom att bli en nyckelperson för att öka tilliten och leverera enligt avtal.

– Det var en regionchef som inte gav upp och som orkade driva det här ända in i kaklet. Hon har också, som vi upplever det, fått förtroende från både närstående och medarbetare – och från oss beställare. Tidigare hade jag mycket kontakt med närstående och medarbetare som ringde och klagade. Det har jag inte haft på länge. Den respons jag fått nu från min organisation är att närstående litar på Frösunda och att de jobbar framåt tillsammans.

”Vi känner oss trygga”

I den senaste lägesrapporteringen som Omvårdnadsnämnden har begärt in under juni månad, beskrivs verksamheterna som stabila och att Frösunda Omsorg fortsätter att leverera och utveckla de löften som lämnats i avtalen. Lägesrapporten lyfter bland annat fram pilotprojektet Funca, ett arbetsätt för personer med utåtagerande beteende. Vidare har fortlöpande utbildning samt handledning getts till medarbetarna och resultatet är positivt.

– Vi har även lyft fram studiecirklar om hälsa som har genomförts tillsammans med föreningen för utvecklingsstörning samt att rekrytering av verksamhetschefer är klar. Nu är vi ingen orolig beställare. Vi har förtroende och en tro på att man kan leverera det som beskrivits i anbudet. De har lyckats vända den negativa utvecklingen som vi hade initialt.

I rapporten står även att Frösunda Omsorg arbetar med ett kundfokuserat och närvarande ledarskap där regionchefen har en tydlig och operativ roll.

– Det är helt klart regionchefen Anja Sundins förtjänst, hon är anledningen till att vi känner oss trygga.

Anja Sundin förtydligar att hon är tacksam över hela regionens engagemang och delaktighet.

– Både verksamhetschefer och medarbetare har engagerat sig och stöttat gruppbostäderna. Det vill jag tacka för.

Känner du dig trygg i att rekommendera Frösunda Omsorg till närstående och kunder?
– Jag känner ingen oro för verksamheterna som Frösunda bedriver i Gävle. Min uppfattning är att de fungerar bra nu, att verksamheterna håller förväntad kvalitet. Vi följer upp verksamheterna och förväntar oss att Frösunda hjälper till utveckla gruppbostäderna, avslutar Lena Isokivelä.

 

Text: Hanna Larsson