Logga in

Till toppen av sidan

Sju av tio väljer privat utförare av personlig assistans

Nära 15 700 personer i Sverige har en personlig assistent till hjälp i vardagen. För fem år sedan gick de privata utförarna om de kommunala utförarna och blev kundens förstaval. Idag väljer nära sju av tio en privat utförare av assistansen och bara knappt var fjärde föredrar en kommunal utförare. Det visar statistik från Försäkringskassan som Frösunda Omsorg har sammanställt.

– Den enskilde ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över det stöd som ges. Det står i Lagen om stöd och service till vissa funk­tionshindrade, men fortfarande 25 år efter att LSS infördes är det fortfarande en kontroversiell fråga. Vi på Frösunda välkomnar en mångfald av utförare inom branschen för att öka kundernas valfrihet, säger Mattias Ragnegård, affärsområdeschef Personlig assistans.

Den som får beslut om personlig assistans väljer själv utförare. Antalet personer i Sverige som har beviljats ersättning för personlig assistans har ökat från 6 100 år 1994 till nära 15 700 under 2016.

Om man går tillbaka femton år i tiden valde 17 procent av de assistansberättigade en privat utförare medan 67 procent hade kommunal omsorg. Nu är siffrorna helt motsatta och i slutet av 2016 stod de privata utförarna för 66 procent av vårdbehovet, medan kommunerna hamnar på 24 procent. Sju procent valde under förra året en utförare som drevs av ett brukarkooperativ och tre procent arrangerar assistansen i egen regi.

– Tack vare personliga assistenter har det blivit möjligt för fler personer med olika typer av funktionsvariationer att leva sitt liv som alla andra. Med ett extra par armar och ben kan de enklare bestämma över vad de vill och inte vill göra, säger Mattias Ragnegård.

Kunder hos brukarkooperativ har högst genomsnittligt antal timmar

Under 2016 var det genomsnittliga antalet beviljade timmar för assistans i Sverige 127,5 timmar per vecka och person. Ersättningen per assistanstimme är i dag 291 kronor. Flest beviljade timmar hade de kunder med assistans via brukarkooperativ med 140,1 timmar följt av assistans i egen regi med 133,6 timmar. Minst antal timmar hade privata utförare av assistans med 126,2 timmar, vilket var något lägre än de som valt assistans via kommunal utförare.

Förra årets högsta genomsnittliga antal ersättningstimmar återfanns på Gotland med ett genom­snitt på 140,0 timmar per person och vecka följt av Norrbotten med 139,1 timmar per person och vecka och Västerbotten med 136,8 timmar per person och vecka. Lägst genomsnittligt antal timmar hade personer i Kronobergs län med 110 timmar per person och vecka.

För mer information kontakta: 
Anna Lassen, Kommunikatör Frösunda, telefon 010-130 37 14, e-post anna.lassen@frosunda.se

Mattias Ragnegård, Affärsområdeschef Personlig assistans Frösunda, Tel: 010-130 42 07, e-post: mattias.ragnegard@frosunda.se

[Ladda ner som PDF]