Logga in

Till toppen av sidan

Toppbetyg för Strandängsgatan och Jonasgårdens genomförandeplaner

På vård- och omsorgsboendena Strandängsgatan och Jonasgården i Lomma har chefer och medarbetare arbetat aktivt för att få genomförandeplanerna på plats – och resultatet går inte att förbise. Sett till hela Frösunda Omsorg utmärker sig båda verksamheternas genomsnittliga kvalitetsskattning av genomförandeplanerna.

Att ha tydliga genomförandeplaner tillsammans med levnadsberättelser är den röda tråden för allt arbete i verksamheten. Det menar verksamhetscheferna Carina Persson och Marie Djärv som arbetar hårt med att säkerställa att genomförandeplaner finns och uppdateras på Strandängsgatan och Jonasgården.

– Genomförandeplanen är en rättighet för kunden. Det är den som tydliggör vad kundens önskan och behov är, säger Marie Djärv, och Carina Persson fortsätter:

– Genomförandeplanen är bibeln. Den är röda tråden i allt arbete i verksamheten och är viktig för både kunden, närstående, medarbetare och kommunen.

Det finns ingen genväg

För att få genomförandeplanerna på plats har det krävts både utbildning, tålamod och förståelse.

– Medarbetare har arbetat mycket hårt med genomförandeplanerna tillsammans med kunderna och deras närstående, för att säkerställa att det står rätt information om den enskilda kunden utifrån begreppet hur kunden vill ha sin dag. Medarbetarna har fått hjälp av ”superanvändarna” i verksamheten som tillsammans arbetat med genomförandeplanerna in i minsta detalj utifrån biståndsbeslutet, säger Marie Djärv och fortsätter:

– Det har varit en resa, men i dag förstår man vad genomförandeplanerna har för funktion och innehåll. Det gäller att möta kundens behov och det finns ingen genväg. Vi har pratat om hur man ska skriva och vad man ska skriva – från morgon till kväll samt under nattetid. Plötsligt täckte vi upp hela dygnet.

– Några medarbetare i verksamheten satt med superanvändarna extra mycket och kämpade på. Detta gav effekt, i dag är det dessa medarbetare som visar hur man skriver en genomförandeplan för nya kollegor. Det är fantastiskt roligt att se hur man som människa växer i sina professionella roller, en mycket fin resa att göra, tillägger Carina Persson.

Tydlig ansvarsfördelning

Att genomförandeplanerna uppdateras och har fått ett detaljerat innehåll tror Marie även beror på att ansvarsfördelningen har blivit tydligare.

– Numera ansvarar kontaktpersonerna för genomförandeplanerna. Tidigare var det gruppledarna. De håller dem levande och majoriteten gör vad de ska.

– I stället för att medarbetaren ska gå till gruppledarna som sedan dokumenterar, är det bättre att medarbetarna på avdelningarna gör detta själva för att det ska bli rätt i dokumentationen, säger Carina Persson.

Det funkar jättebra

Förutom att arbetet med genomförandeplanerna fungerar bra, poängterar både Carina och Marie att den övergripande stämningen på Jonasgården och Strandängsgatan är varm och harmonisk.

– Det funkar jättebra hos oss och vi får höra det från kommunen. Vi får ofta höra att man känner en harmoni på våra verksamheter. Det är en värme på verksamheterna, många tanter och gubbar har sina gäng och gemenskapen är väldigt bra. På Strandängsgatan har vi en stor innegård tillsammans där vi har haft många gemensamma fester. Närstående bjuds in, vi dansar, äter och har det jättetrevligt. Vi hoppas att vi snart kan arrangera en ny tillställning, säger Marie Djärv.

Carina Persson fortsätter berätta om Jonasgården:

– På Jonasgården har vi caféverksamhet utifrån det sociala innehållet. Det är ett projekt som vi arbetar med i hela huset för att motverka känslan av ensamhet. Detta skrivs också in i genomförandeplanen för kunderna som vill sitta och samtal en stund, eller för kunderna som vill vara med på stora engagemang. Likaså våra promenadgrupper, allt skrivs in i detalj för att möta den enskilda kunden fullt ut, avslutar Carina Persson.

Text: Hanna Larsson, kommunikation