Logga in

Till toppen av sidan

Valfrihet ger trygghet åt närstående

När Per Johannes far gick bort blev situationen akut för hans demenssjuka mor. I dag bor hon på Gutasund, vård- och omsorgsboendet som var förstahandsvalet för Per Johannes.

– Min mor fick begynnande demens för cirka tre år sedan som därefter succesivt tilltagit. Hon vårdades hemma av min far utan någon extern hjälp och när han gick bort i april i år blev situationen högst akut, berättar Per Johannes.

Efter tillfälliga vårdplatser som kommunen tillhandahållit fick Per Johannes mor en permanent plats på vård- och omsorgsboendet Gutasund, vilket var hans förstahandsval av flera skäl.

– En tidigare granne till min mor bodde redan där och jag hade fått mycket goda rekommendationer från anhöriga till grannen. Och att hamna på ett boende med personer man känner borde vara positivt. Området är även bekant eftersom Gutasund ligger i stadsdelen där hon tidigare bodde. Sedan är boendet nybyggt och fräscht.

Anpassad boendemiljö
Med särskild inriktning på demens är varje detalj på Gutasund genomtänkt utifrån kunskap om personer med demenssjukdom. Allt från material och färger till möbler och prydnader är anpassade för att möta personer med demens på bästa sätt.

– Personalen har kunskap om demens och hur man hanterar personer som lider av detta. Det är fräscha rum och lokaler med gott om utrymmen som inredda som ett boende och inte som en vårdinrättning.

”Dessa behov är tillfredsställda”
För att kunna ge ett respektfullt bemötande utifrån varje persons förutsättningar utbildas alla medarbetare i kognition. Som närstående poängterar Per Johannes vikten av närvarande medarbetare. Att de finns i hans mors närhet och känner både henne och hennes behov.

– Det är också viktigt att jag som anhörig kan få snabb access till personal och kan komma och besöka lite som jag vill. Jag tycker dessa behov är tillfredsställda.

Tycker du att Frösunda Omsorg lever upp till kundlöftet – här bestämmer kunden?
– Ja det tycker jag i den mån det är tillämpbart, avslutar Per Johannes.

Foto: Privat
Text: Hanna Larsson