Logga in

Till toppen av sidan

Vi är väldigt nöjda med hur det fungerar här på Orion

Inom Frösundas äldreomsorgsverksamhet är kontakten med närstående oerhört viktig, då dessa ju ofta är ”bryggan” till kunden. Regelmässigt har man därför närståendemöten, vanligtvis ca en gång i kvartalet men ibland även oftare.

På onsdagen den 7 december var det åter dags för närstående till kunder på Orion i Lomma att ses och få den senaste informationen om ”nuläge” och framtid.

Regionchef Åsa Pierson-Bergström, som under hösten även har fungerat som tillförordnad verksamhetschef för de båda boendena Orion och Vega, kunde hälsa dryga tjugotalet närstående välkomna. Med på mötet var även bl.a. Frösundas vice VD Katarina Hamnström, affärsområdeschef Per-Otto Waern och Sussanne Blennow, boendesamordnare på Lomma kommun.

Åsa berättade översiktligt om innehållet i ”Öppna jämförelser”, den landsomfattande undersökning av upplevd kvalitet inom äldreomsorgen, som Socialstyrelsen gör varje år. Frösundas verksamheter i Lomma kommun kunde i år uppvisa ett påtagligt förbättrat resultat jämfört med förra året, något som Åsa kommenterade med att ”… det är naturligtvis bra och visar att våra insatser ger resultat. Där vi har en resa kvar att göra, har vi åtgärdsplan som vi är övertygade om kommer att ge effekt snabbt.”

Åsa presenterade också Marie Djärv, som tillträder som ny verksamhetschef för Orion och Vega den 11 december. Marie har lång erfarenhet av att arbeta som chef inom äldreomsorgen och kommer närmast från tjänsten som verksamhetschef för Strandängsgatans äldreboende i Lomma, också det en Frösundadriven verksamhet. På Strandängsgatan ersätts Marie av Daniel Bosak, som med en bakgrund i ett annat företag inom äldreomsorgen även han har stor erfarenhet.

Närståendemötet avslutades med en föreläsning av Beata Terzis, Frösundas sakkunniga inom kognition, som gav en innehållsrik och fängslande beskrivning av hur den mänskliga hjärnan fungerar i olika skeden. Åhörarna fick många ”aha-upplevelser” och nickade ofta igenkännande; ”javisst, så är det ju…”

- Det här var oerhört intressant, sade Meta Nilsson, som har sin svärmor på Orion.

- Jag tycker det var väldigt givande. Vi är väldigt nöjda med hur det fungerar här på Orion och därför var det roligt att höra Beata berätta om tankarna bakom Frösundas koncept.