Logga in

Till toppen av sidan

"Vi som beställare känner oss trygga"

I Karlstad driver Frösunda Omsorg fyra gruppbostäder sedan tre år tillbaka. Tidigare drevs all verksamhet inom funktionsstöd i kommunal regi. Kommunen genomförde en upphandling av de fyra gruppbostäderna och i samband med detta tog Frösunda över verksamheterna inom funktionsstöd.

– Det har självklart varit en resa för oss, säger Karin Frejsjö som är upphandlingsledare inom Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun. Men det har inneburit många ögonöppnare för oss. Framför allt Frösunda Omsorgs arbete när det gäller utveckling och nya arbetsmetoder, bland annat kring begränsningsåtgärder. Tillsammans med Kommunen har Frösunda bedrivit ett löpande arbete kring utveckling av metoder för att öka individens möjlighet till frivilligt valda insatser.

– Frösunda bedriver verksamheten på ett säkert och professionellt sätt, samtidigt som kunden inte känner sig begränsad, säger Monica Fredriksson som är verksamhetsutvecklare på kommunen. Frösunda Omsorg har en erfarenhet och ett proffsigt arbetssätt, vilket gör att vi som beställare känner oss trygga i hur omsorgen bedrivs.

Frösunda Omsorg är delaktig i hela verksamheten och är engagerade i allt från lokalfrågor till kundbehov.

– Till exempel har vi fått mycket bra input från Frösunda Omsorg kring den renovering som har genomförts i kundernas lägenheter den senaste tiden. Frösunda har samarbetat med Kommunen för att skapa bästa möjliga situation för kunden i samband med exempelvis renovering av lägenhet eller förändring av lokaler.

Allt det här gör att Karlstad känner sig nöjda och trygga med Frösunda Omsorg som utförare. Och allra bäst fungerar samarbetet.

– Vi upplever att det har varit enkelt att få kontakt med Frösunda Omsorg som omsorgsgivare. Vi har en bra dialog och det är lätt att samarbeta med Frösunda, säger Karin Frejsjö.


Text: Anna Lassen