Logga in

Till toppen av sidan

Visselblåsarlinjen - en viktig kanal för medarbetarnas synpunkter

Det ska aldrig få råda något tvivel om att Frösunda Omsorg tar sina medarbetares synpunkter och erfarenheter på största allvar. Därför har företaget skapat en egen Visselblåsarlinje, som nu har varit i funktion under två år. Genom den kan medarbetare inom hela Frösunda anonymt peka på sådant som de tycker bör förbättras.

Visselblåsarlinjen ersätter inte de formella och lagstadgade regelverken Lex Maria och Lex Sarah, eller Frösundas vanliga rutiner där arbetsledningen och chefer på olika nivåer har självklara och väl definierade nyckelroller. Men den är ett viktigt komplement, om någon medarbetare vill framföra synpunkter och tankar anonymt.

Under de två år som verksamheten har varit igång har det kommit in sammanlagt ett 50-tal frågor av olika karaktär. En del handlar till exempel om att medarbetaren inte tycker sig ha fått rätt introduktion, eller har synpunkter på hur arbetsledningen fungerar. Andra ärenden kan gälla bemanningsfrågor eller relationer inom arbetsgruppen.

Eftersom synpunkterna ofta leder till att Frösunda genomför åtgärder som stärker och förbättrar verksamheten är visselblåsarlinjen både en ventil för medarbetarna, och ett redskap i det löpande kvalitetsarbetet. Ibland kan frågorna lösas med ganska enkla insatser, medan det i andra fall kanske det krävs fördjupad kunskaperna om Frösundas koncept .