Logga in

Till toppen av sidan

Det blir tydligare och skapar en trygghet

På gruppboendet Bolindervägen i Kallhäll har hela medarbetargruppen certifierat sig genom att gå utbildningen Frösundaidén i den interna utbildningsplattformen Frösundaakademin. Det var sju stolta medarbetare och en ännu stoltare verksamhetschef som fick dela ut diplom till gruppen förra veckan.

Bolindervägen är ett gruppboende med sex kunder som bor i egna lägenheter. Man kliver in i en varm och glad miljö, både i det mänskliga mötet men även i den fysiska miljön. Verksamheten har fått väldigt fina resultat både i kund- och medarbetarundersökningar. Farzam Mohabbati, verksamhetschef, förklarar resultaten med att:

– Det är tydligt för kunderna på Bolindervägen att det är kundernas önskemål som styr. Det gör att de känner sig trygga. Medarbetarna ger verkligen av sig själva för att kunderna ska få möjlighet att leva det liv som de önskar.

Han har märkt stor skillnad hos medarbetarna under certifieringsprocessen där man fått chansen att reflektera mycket kring hur det borde vara i förhållande till hur kunden vill ha det. 

– Man får ett varför, fortsätter Farzam.

Medarbetarna på Bolindervägen är själva inne på samma tankegångar när vi pratar om betydelsen av certifieringen och tycker att certifieringen har bidragit till att medvetandegöra det man gör, att den har gett gruppen en gemensam plattform och en trygghet i arbetssätt och i samarbetet med kunden. Något som också bidrar till det engagemang och stolthet medarbetarna på Bolindervägen känner i sitt dagliga arbete, och som också kunde utläsas i resultaten från den medarbetarundersökning som genomfördes under 2017. Stoltheten som lyste i ögonen på medarbetarna, både över sig själv och över gruppens prestation, när diplomen delades ut var inget man kunde missa.

 

Text: Cecilia Eckervig, kommunikatör