Logga in

Till toppen av sidan

Pressmeddelande: Förnyat avtal för Frösunda i Stockholms stad

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Frösunda Omsorg har drivit de dagliga verksamheterna vid Danvikstull och Hammarby sedan 1 april 2015 på entreprenad åt Stockholms stad, Södermalms stadsdelsnämnd. Danvikstull har 28 platser och Hammarbys dagliga verksamhet har 48 platser, där Frösunda bedriver en rad uppmärksammade och uppskattade aktiviteter inom LSS.

Stockholms stad har nu förlängt avtalet med Frösunda Omsorg till 31 mars 2021.

- Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att Frösunda Omsorg AB uppfyller sina åtaganden om mervärden, krav som ställs gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer samt upprättade avtal, kommenterar Emma Holmgren, avdelningschef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

- Resultatet från Stockholms stads brukarundersökning 2017 visar också att brukarna är nöjda med sin verksamhet. Både Danvikstulls dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet har höjt nöjdhetsindexet från 2016 vilket visar på ett bra arbete med att göra brukarna delaktiga i verksamhetens innehåll och utveckling, säger Emma Holmgren vidare.

Frösunda Omsorg bedriver 157 omsorgsverksamheter i 46 kommuner varav 15 dagliga verksamheter inom LSS i Sverige och därutöver inom äldreomsorg, Individ&Familj och Personlig assistans.

- Vi är givetvis oerhört glada över att få fortsätta med den dagliga verksamheten i Hammarby och Danvikstull, som har utvecklats på ett fantastiskt sätt under den tid vi har haft förtroendet, säger Eija Nordahl, Regionchef i Stockholm för Frösunda Omsorg, Funktionsnedsättning.

 

För mer information kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg, 
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

Ladda ner som PDF här.