Logga in

Till toppen av sidan

Frösundas koncept ger stolta och engagerade medarbetare

Frösundas mål är att ha marknadens stoltaste och mest engagerade medarbetare. Vår idé sedan förändringsresan startade har varit att detta är en naturlig konsekvens av arbetet med kundens fokus. Och nu ser vi att det stämmer. I vår medarbetarundersökning (NMI) som genomfördes under oktober-november 2017 kan vi se att merparten av alla medarbetare faktiskt är där.

Av undersökningen framkommer att medarbetarna står bakom Frösundas kundlöfte och arbetar utifrån detta samt att de är stolta över sitt arbete. Det vill säga, kundlöftet och stoltheten går hand i hand! Tyvärr har stoltheten vad gäller Frösunda som företag (varumärket) fått sig en törn med anledning av ett antal negativa skriverier i media.

De två enskilt starkaste delområdena inom NMI är kundens fokus med ett värde på 81 (högsta möjliga värde är 100) samt arbetsmiljö 82. Bland de olika affärsområdena ligger Personlig Assistans högst.

– Det här ser vi som ett kvitto på att våra medarbetare står bakom vårt kundlöfte, att kunden ska få bestämma över sitt liv. Och att man är stolt över att leverera omsorg utifrån det löftet, säger Katarina Hamnström, operativ chef Frösunda.

På Frösunda följer vi engagemang extra noga och genom att mäta de två parametrarna energi och tydlighet får vi fram ett Engagemangsindex som ett komplement till NMI-talen. Här ser vi att engagemanget bland våra chefer gjort en rejäl förflyttning sedan mätningen 2015. 81 procent av Frösundas chefer har ett stort engagemang och motsvarande siffra bland medarbetarna är 74 procent. Endast nio procent av medarbetarna anser sig vara uttråkade vilket är en låg siffra. Det som är extremt glädjande, inte minst givet att vi ständigt tar in nya medarbetare via entreprenader, är att hela 22 procent av medarbetarna är mycket engagerade.

– Vi har arbetat dedikerat med att stärka dels våra chefer genom vår interna ledarskapsutbildning men även alla medarbetare via vår interna utbildningsplattform Frösundaakademin. Utbildningsprogrammet Frösundaidén ger medarbetarna kunskapen och kompetensen att arbeta utifrån kundens fokus, förklarar Katarina vidare.

– Vi har många chefer och medarbetare som genomfört utbildningsmodulerna i Frösundaidén så väl som reflektionsövningar och därmed kunnat certifiera sig, vilket är en kvalitetsstämpel att man har god kunskap och förståelse kring våra arbetssätt för att kunna bedriva rätt omsorg. Just denna förflyttning för många av våra medarbetare ser vi nu resultatet av, menar Katarina Hamnström.

Fokus framåt är att fortsätta arbeta med kundens fokus för fler stolta och engagerade medarbetare. Vidare ser vi att medarbetarna önskar mer återkoppling från sin närmsta chef något vi kommer att fokusera på.

Målet för nästa undersökning i början av 2019 är att NMI på Frösunda totalt ska vara gå från 74 till 80 samt att Engagemangsindex för cheferna ska gå till 85 procent varav 30 procent ska vara mycket engagerade. Bland medarbetarna ska motsvarande siffror ligga på 80 respektive 28 procent.

 

Sammanfattning av medarbetarundersökningen hittar du här >>