Logga in

Till toppen av sidan

Hallands Nyheter uppmärksammar Funca i Falkenberg

I dagens Hallands Nyheter, 20 juni, skriver reportern Håkan Bergström om Frösundas implementering av Funca i verksamheterna i Falkenberg. Fokus i artikeln ligger på de positiva effekter vi sett för de kunder som deltagit i introduktionen av Funca.

Verktyget Funca hjälper medarbetarna att hitta rätt stödinsatser och bemötande utifrån de individuella behoven kunden har. Med stöd av verktygen skapas systematik och struktur kring kunden för några av dennes individuella frågeställningar vilket resulterar i rätt bemötande för rätt kund och vid rätt situation.

Funca används även vid våra verksamheter i Gävle med gott resultat och är del av vårt samverkansprojekt via Frösundas Centrum för kognition och teknik i Gävle.

Läs hela artikeln här.


Fakta Funca

Funca är ett webbaserat verktyg som utvecklats på uppdrag av socialdepartementet för verksamheter inom LSS-verksamheter där det bor och vistas vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Det bidrar till en systematik kring varje enskild individ genom att till exempel uppmärksamma behov och notera beteende och på ett strukturerat sätt därefter införa åtgärder. Målet är att öka kundernas livskvalitet genom att öka delaktigheten och kundens rätt att bestämma själv. Läs mer här.

Fakta Centrum för kognition och teknik
I Frösunda Omsorgs gruppbostäder i Gävle finns i dag ett Centrum för kognition och teknik. Satsningen som är ett led i Frösundas koncept- och innovationsarbete, innebär utveckling kring hur kunden kan få stöd i självbestämmande och delaktighet. Detta genom kognitiva och nya innovativa tekniska hjälpmedel. Läs mer här.