Logga in

Till toppen av sidan

Kristoffer Lorck tf VD på Frösunda Omsorg

Efter sju år på Frösunda Omsorg har Susanne Sidén beslutat sig för att lämna sitt uppdrag som VD och koncernchef.

– Under min tid på Frösunda har jag drivit ett intensivt förändringsarbete för att åstadkomma ett paradigmskifte i svensk omsorg. Frösunda har varit ledande i sin strävan att förändra omsorgen från grunden och har under dessa år gått ifrån att ha ett synsätt som går inifrån och ut till ett utifrån och in perspektiv. Idag har vi ett koncept baserat på forskning och evidens samt utifrån beställares och omsorgstagares preferenser. Vidare har vi en organisation som är anpassad efter våra kunder och inte tvärtom, säger Susanne Sidén.

Frösunda har cirka 300 chefer och 8 000 medarbetare som samtliga varit viktiga i förändringsprocessen. För att skapa förutsättningar för dessa har en rad kompetensutvecklingsprogram genomförts under åren. Några av dessa är Frösundacertifieringen för medarbetarna och Frösundas treåriga ledarskapsprogram.

– Frösunda har ett antal fantastiska chefer och medarbetare som haft såväl modet som kraften att driva igenom förändringen, även när man mött motstånd. Idag har vi stolta och engagerade medarbetare som sökt sig till oss av en enda anledning – de vill arbeta i enlighet med vårt koncept. Detta visar inte minst vår senaste medarbetarundersökning liksom alla de återvändare som kommer tillbaka till bolaget.

Under perioden 2011 - 2018 har Frösunda breddat sin verksamhet med två nya affärsområden, Individ & Familj samt Äldreomsorg. Bolaget har också fördubblat sin omsättning och hade under 2017 intäkter på knappt 3 miljarder kronor.

– Det känns naturligt för mig att lämna i samband med att företaget fått nya ägare. Efter sju år på Frösunda och tjugo år inom vård och omsorg så vill jag pröva något nytt. Att jag slutar är odramatiskt då förändringsresan är genomförd och såväl ledning som medarbetare längre ut i organisationen anammat konceptet om att Kunden bestämmer. Jag känner mig trygg i att Frösunda och dess nya ägare kommer att ta detta arbete hela vägen i mål så att Frösunda fullt ut levererar konceptet i samtliga avtal och åtaganden.

Styrelsen har inlett en rekryteringsprocess, men Susanne arbetar kvar under uppsägningstiden. För att brygga över tiden till dess en permanent ersättare är på plats kommer Kristoffer Lorck att gå in som tillförordnad VD. Kristoffer representerar de nya ägarna Adolfsen Group och har mångårig erfarenhet från vård och omsorg bland annat utifrån sin roll som CFO i Norlandia Health & Care Group.

– För oss var det en stor besvikelse att Susanne inte vill fortsätta, men vi har respekt för hennes beslut. Vi har ett mycket gott samarbete med Susanne och samarbetet kommer fortsätta under uppsägningstiden. Jag vet Frösunda har ett starkt koncept. Till detta finns en mycket kompetent ledningsgrupp som kan fortsätta att driva bolagets utveckling vilket gör att jag och Roger känner oss helt trygga inför framtiden, säger Kristian Adolfsen.

 

För mer information
Kontakta Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg
Telefon: 010-130 38 91
E-post: anders.annerfalk@frosunda.se