Logga in

Till toppen av sidan

Lyckat när Frösunda tog över i Västerås

Anna Svahn Beyri har varit projektledare för Individ och Familjs övertagande av motivationsboendet Södra Allén i Västerås. I fredags kväll, den 30 november, var allt klart när Frösunda tog över och Västerås kommun lämnade över och gick hem.

Sedan oktober har Anna arbetat tillsammans med Johanna Stålhand, IoF, och Eva Malmborg arbetat med etableringen.

- Vi har haft en noggrann plan och en lång checklista av punkter att pricka av. Det svåraste och viktigaste var att får det ganska luddiga avtalet förtydligat så att det blev anpassat till ett motivationsboende, berättar Anna.

Det har handlat om en rad olika praktikaliteter för att ställa om till en verksamhet med koppling till öppenvården där behandlingen fås.

- Södra allén främsta fokus är att arbeta stöttande och motiverande. Det är viktigt att samarbetet med alla olika aktörer kunden har fungerar och att vi inte arbetar med metoder och insatser som kunden har från andra aktörer, förklarar Anna.

En försvårande faktor arbetsgruppen stötte på var ett motstånd på plats som berodde på att negativa rykten om Frösunda spreds och cirkulerade i Västerås. Tillträdandet skulle ha skett den 1 maj men kommunen försenade detta för att de felaktigt trodde att verksamhet krävde IVO-tillstånd. Det illasinnade och falska ryktet sa att förseningen berodde på dålig ekonomi i Frösunda Omsorg.

Men klockan 23 fredagen den 30 november öppnade Frösunda sitt motivationsboende Södra Allén och personalen från Västerås kommun gick hem. Anna själv tog första nattvaket för att hon tyckte det skulle vara roligt att vara i verksamheten igen.

- Idag har vi en väldigt bra arbetsgrupp. De flesta från kommunen som redan arbetade på Södra allén valde att följa med till Frösunda vilket i det här fallet har varit till stor fördel. Vi har varit mycket transparenta, haft många möten, varit tillgängliga och lyckats skapa ett förtroende hos både kunderna och medarbetarna. Det har varit ett superroligt uppdrag, säger Anna Svahn Beyri vidare.

Eva Malmborg, som är uppstartschef, förklarar varför övertagandet blev en sådan framgång:

- Den stora skillnaden denna gång är att vi har haft en projektledning med speciell erfarenhet och kunskap av det här verksamhetsområdet. Det har också funnits ett mycket starkt engagemang så allt har gått smidigt, vi har redan fått med oss alla medarbetare på vår filosofi och skapat ett stort förtroende hos kunderna.

Nu kommer Anna att lämna över till Linda Florgård som blir verksamhetschef på Södra Allén.

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör