Logga in

Till toppen av sidan

Med rätt att kommunicera

Hej, hur är det med dig? Vackert väder idag, skönt att det börjar bli lite ljusare ute nu. Vad har du gjort i helgen? Du känner säkert igen dig. Det vardagliga småpratet som de flesta av oss deltar i. Men när du inte kan prata och kommunicera verbalt, vad händer med de små, men så viktiga samtalsstunderna då?

Att småprata med varandra skulle nog ses som en självklarhet för många, även om de samtalen inte är något vi reflekterar över, eller ens tänker på att vi utför. Men småprat fyller en viktig funktion för oss människor. Ibland handlar det om att bekräfta att man ser varandra och ge uppmärksamhet, att man visar att man är nyfiken på personen man träffar eller bara så enkelt att man vill fylla tystnaden.

Men när du inte har förmågan att kommunicera via talet, vad händer då? Det finns idag mycket effektiva verktyg som stödjer och ger förmågan att uttrycka sig, via bildstöd, talsyntes, tecken, osv. Dessa används frekvent i verksamheter som riktar sig till individer med funktionsnedsättning eller demenssjukdom. Men alltför ofta är de kopplade till en viss aktivitet man utför, för att stödja personens förmåga till att kunna utföra det den syftar till. Men där emellan då? I mellanrummen, i väntan på färdtjänst, på väg till matsalen – hur är det där? Tyst allt som oftast.

På Danvikstulls dagliga verksamhet har man arbetat väldigt dedikerat med just detta, att ge arbetstagarna rätten att kommunicera. Inte bara under aktiviteterna, utan under hela dagen. Liisa Keshmiri, aktivitetshandledare på Danvikstull, är en av medarbetarna som aktivt arbetar med att finna vägar fram för att alla ska kunna kommunicera. Alltid.

- Tänk dig att kunna uttrycka dig i ena sekunden, sedan rycks den förmågan ifrån dig för att aktiviteten tar slut. Så vill vi inte att våra arbetstagare ska ha det, berättar Liisa.

När man ser Liisa tillsammans med arbetstagarna på dagliga verksamheten skiner engagemanget igenom tillsammans med förmågan att lyssna utan ord för att ge möjligheter till kommunikation. Hon berättar hur ett verktyg som togs fram specifikt för en av arbetstagarna visade sig ge samtalsförmåga för en annan.

- När man tar sig tid att se vad som sker med våra kunder i olika situationer då lär man sig mycket om dem, och om deras behov, fortsätter Liisa. Med hjälp av verktyg och arbetssätt kan vi till och med skapa en tidning tillsammans där alla är delaktiga i arbetet. Men det viktiga är att samtalet inte slutar när det arbetet är slut, utan fortsätter och fortsätter. Ibland behövs det inte mer än att du nickar, hummar och lyssnar intresserat, och det verktyget kan alla använda sig av.

 

Fakta 

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation
Ersätter och/eller kompletterar bristande tal/språk i kommunikationen. AKK består av både hjälpmedelsoberoende sätt, t.ex. gester, ljud naturliga signaler, tecken, samt hjälpmedelsberoende sätt, t.ex. bilder, föremål, talapparater, appar.

PODD – Pragmatiskt organiserad dynamisk display
Är ett vokabulär – ett sätt att organisera ordförrådet för att nå en autonom kommunikation med möjlighet att uttrycka sig när som helst med vem som helst om vad som helst på ett så effektivt och socialt accepterat sätt som möjligt.

Symwriter
Ett ordbehandlingsprogram med symbolisering för att skapa dokument med symbolstöd till texten. Symboler till texten ger visuellt stöd, förklarar och förstärker betydelsen av orden samt stärker självförtroendet hos användaren. Programmet innehåller talat stöd som kan användas för att lyssna på bokstav, ord, hela meningar, eller för att få en text uppläst.

 

Text: Cecilia Eckervig