Logga in

Till toppen av sidan

Närståendekafé med Kundens fokus

Efter sommaren har alla medarbetare inom Frösundas äldreomsorg i Lomma genomgått utbildning i Kundens fokus. I förra veckan bjöds även de närstående in till Frösunda Omsorgs nyetablerade Närståendekafé för att i en egen utbildning få större kunskap om den filosofi som Frösunda bedriver sin omsorg efter.

Ett 30-tal närstående hade tackat ja och deltog engagerat i utbildningen, som utgjordes av del 1 i medarbetarutbildningen.

- Syftet var att ge våra närstående en inblick i hur vi tänker och skall arbeta med kundens fokus och att kunden bestämmer, förklarar Marie Djärv, verksamhetschef i Lomma. Det känns oerhört viktigt att nu kunna tydliggöra vad som ingår i vårt koncept och medarbetarnas uppdrag liksom att understryka vikten av närståenderelationer och social dokumentation.

Synpunkterna och kommentarerna från deltagarna var många och positiva efter mötet, och flera menade att utbildningarna med fördel kunde ha genomförts redan tre år tidigare.

”Bra att ni gör detta!”

”Jättebra sätt att tänka om vård och omsorgsarbete.”

”Bättre sent än aldrig.”

- Vi har fått mycket värdefulla synpunkter från de närstående och har gjort flera reflektioner utifrån utbildningarna för såväl närstående som för alla medarbetare, förklarar Regionchef Iréne Bengtsson, som fortsätter:

- I och med att vi nu gör en omställning från traditionell vård och omsorg till en omsorg där kunden bestämmer så ställs det högre krav på oss, men också på kund och närstående. Inte förrän de förstår vårt sätt att driva omsorg kan de verkligen dra fördelarna av det). Det är då vi kan arbeta tillsammans mot samma mål.

- Ansvaret för att förmedla den kunskapen är vårt, men vi har hittills uppenbarligen inte lyckats med att föra ut de här budskapen. Därför är vi glada att vi nu får god respons från både medarbetare och närstående, avslutar Iréne Bengtsson.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör