Logga in

Till toppen av sidan

Ny teknik och samverkan för ökad delaktighet

Nu har det nya samverkansprojektet mellan Falkenberg och Gävles grupp- och servicebostäder startat. Projektet syftar till att implementera innovativa hjälpmedel för att ge kunden stöd i självbestämmande och delaktighet.

I Frösunda Omsorgs gruppbostäder i Gävle finns i dag ett Centrum för kognition och teknik. Satsningen som är ett led i Frösundas koncept- och innovationsarbete, innebär utveckling kring hur kunden kan få stöd i självbestämmande och delaktighet. Detta genom kognitiva och nya innovativa tekniska hjälpmedel.

– Centrum för kognition och teknik innefattar bland annat arbetet med Funca. Det är ett webbaserat arbetsverktyg som är framtaget på uppdrag av Socialdepartementet, säger Jennie Skillt, konceptledare på Frösunda Omsorg.

Syftet med Funca är att förebygga och minska utmanande beteende. Verktyget syftar även till att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. I ett samverkansprojekt med Gävle har nu satsningen med Funca och andra kognitiva och tekniska hjälpmedel, påbörjats även på ett antal service- och gruppbostäder i Falkenberg.

Nyligen träffades konceptledare från verksamheterna i Falkenberg och kognitionsombuden från Gävle för att starta upp projektet tillsammas med affärsområdeschefen för Funktionsnedsättning Kerstin Jakobsson Hallén, Frösundas sakkunnige inom kognition, Beata Terzis och Jennie Skillt, Frösundas konceptledare. Under två dagar fick medarbetarna delta i workshop och lyssna till Beatas föreläsning om kognition och tekniska hjälpmedel. Medarbetarna från Gävle berättade även om sina erfarenheter av att arbeta med Funca och Jennie introducerade det tekniska hjälpmedlet ”Dagboken”.

– Både verksamheterna i Gävle och Falkenberg kommer ingå i PictureMyLifes pilotprojekt för hjälpmedlet ”Dagboken”. Det är ett digitalt bildbaserat kommunikationshjälpmedel där kunden kan ladda upp bilder, filmer och skriva texter från dagens händelse. Dokumentationen ger stöd för minnet, skapar struktur under dagen och stärker det sociala nätverket. 

Samarbetet har tagits emot mycket positivt av medarbetarna.

– De tycker att dagarna har varit innehållsrika och givande. En medarbetare uttryckte att ”detta borde alla medarbetare få ta del av”. Dessutom tyckte de att det var bra att få höra andra berätta om sina erfarenheter och få bekräftat att man inte är ensam om olika utmaningar i det vardagliga arbetet med att arbeta utifrån kundens fokus.

Nästa steg är i januari då medarbetare på tre enheter i Falkenberg utbildas till Funca administratörer. I april åker sedan alla konceptledare i Falkenberg på studiebesök till Gävle för att bland annat se hur de praktiskt arbetar med Funca. De kommer även att ha en workshop i Alternativ kommunikation, AKK. Därefter åker konceptledarna i Gävle till Falkenberg för att utbyta erfarenheter.

 

Text: Hanna Larsson

Läs mer:

Funca.nu

PictureMyLife.se