Logga in

Till toppen av sidan

Regeringen föreslår lagändring inom personlig assistans

Regeringen lämnade den 8 januari en remiss till Lagrådet innehållandes två positiva lagändringar rörande personlig assistans.

Om lagändringarna går igenom i Riksdagen kommer väntetid (jour)/beredskap och tid mellan den assistansberättigades aktiva hjälpbehov utanför det egna hemmet att återigen ge rätt till assistans.

Dessutom föreslås att regeln om Försäkringskassans skyldighet att göra tvåårsomprövningar tas bort fram till dess att helt nya regler om assistansen är på plats, vilket inte kommer att ske under år 2018. I praktiken har Försäkringskassan redan anpassat sig till denna nya förutsättning och initierar i nuläget inte några nya tvåårsomprövningar. Förslaget innebär att ändringarna träder i kraft den 1 april och tillämpas på alla ärenden där beslut fattats av myndighet innan den 1 april 2018.

– Därutöver väntar vi spänt på ett mycket viktigt avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen gällande frågan om sondmatning kan ses som ett grundläggande behov som berättigar till personlig assistans. Beroende på utgången i målet (mål nr 682-17) kan det innebära att många assistansberättigade som fått sina beslut indragna kan återfå sin assistans, säger Linda Olofsson, jurist inom Personlig assistans på Frösunda Omsorg.