Logga in

Till toppen av sidan

Samarbete om genomförandeplan bidrar till bra äldreomsorg

Samspelet mellan närstående och kontaktpersonen på avdelningen för deras äldre anhöriga behöver vara som nyckeln i ett lås. Det måste klicka och fungera gnisselfritt för att kunden ska få rätt omsorg. Hur gör man då för att det ska bli ett bra samarbete? Carina Jönsson och systern Lizette Sjöberg har sin mor Wivi på demensavdelningen Orion 3 i Lomma och har lärt sig mycket under den halvårslånga resa när mammans demenssjukdom utvecklats allt mer. Här delar de med sig av sina råd och erfarenheter.

- När vår mor Wivi fick sin demenssjukdom så visste vi inte vad det innebar, så vi har successivt fått lära oss hur det fungerar för både henne och oss, och det har varit både tufft och svårt, förklarar Carina Jönsson, vars mor har bott på demensavdelningen Orion 3 i Lomma sedan i december.

- Den fysiska miljön både inne och ute är mycket bra, med fräsch inredning och en fin lägenhet med stora ljusinsläpp så att hon lätt kan se ut, säger Carina vidare.

Hon och hennes man Sven kommer på besök hos modern två-tre gånger varje vecka. Ett av problemen som de tidigt kom underfund med, var att mamman inte kom ihåg vad som hade skett under dagen eller hade en uppfattning om vad hon hade gjort. Så hon och systern Lizette kom överens om att lägga en bok på rummet, där medarbetarna och närstående kunde skriva vad Wivi hade haft för aktiviteter och hur hon hade mått under dagen.

- Den boken är kanske ännu viktigare för mamma än den är för oss. Hon kan själv läsa i boken om sina aktiviteter och på det sättet komma ihåg vad hon har gjort under dagen. Det är en del av de insatser vi kan hjälpa henne med, och även ett bra förslag för andra i samma situation, tycker Carina.

Målet är att Carinas mamma Wivi ska kunna upprätthålla så mycket av sin gamla livsstil och sina förmågor som möjligt.  Och på den punkten är ju Frösundas filosofi Kundens fokus, att kunden bestämmer över sitt liv, helt central.

- Genomförandeplanen för varje individ är ju väldigt viktig, dels att den görs tillsammans med närstående och den kontaktman som utsetts och dels att den också genomförs såsom det är bestämt, säger Carina.

På den punkten har Carina och hennes syster inte alltid varit helt nöjda, så för att skapa mesta möjliga tydlighet gjorde de en ny genomförandeplan tillsammans. Den tar ännu mer hänsyn till de vanor deras mamma har haft i livet och som fortfarande känns viktiga för hennes nuvarande livssituation. Verksamhetschefen Marie Djärv ser väldigt positivt på initiativet, som ger Orions medarbetare ännu större möjlighet att se till individens behov.

- För att försäkra oss om att alla har förstått hur en genomförandeplan ska genomföras låter vi nu alla medarbetare som sköter omsorgen om respektive person läsa den och signera att de har läst och förstått den, förklarar Marie Djärv.

I genomförandeplanen ingår inte de medicinska delarna av omsorgen, utan den fokuserar på beteenden och livsvanor. Hur har kunden levt sitt tidigare liv, vilka dagliga rutiner har han/hon haft och på vilket sätt man kan underlätta hans/hennes situation med den kognitiva svikten.

- Det kan vara så enkla saker som att persiennerna behöver dras upp på morgonen och ner på kvällen så att Wivi kan veta om det är dag eller natt, men även så att Wivi kan se ut genom fönstret, som hon alltid gjorde när hon var frisk. Eller att ha ett glas vatten på nattduksbordet eller att inte behöva välja maträtt eftersom val kan vara svåra för personer med demens. Det är sådant som underlättar, ger henne stimulans och en påminnelse om sina normala livsrutiner, säger Carina Jönsson.

Det är också sådana detaljer som har spelat in när omsorgsfilosofin Kundens fokus formats, och som är avgörande när den ska göras till verklighet av medarbetarna på en omsorgsavdelning. Det är också just detta som är fokus i den interna kvalitetsrevision som just nu genomförs av Frösunda för att se hur genomförandeplaner implementeras och följs upp i verksamheten.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör