Logga in

Till toppen av sidan

"Tack till all personal på Täbyvägen"

Det är alltid enklare att berätta när man är missnöjd med något, därför är det så roligt för våra medarbetare när någon berättar hur nöjda och glada de är över den omsorg som levereras. Vi fick kännedom om ett fint brev från en av våra kunders närstående till medarbetarna på Täbyvägens gruppboende i Vänge utanför Uppsala.

Till ALL PERSONAL PÅ TÄBYVÄGEN

Vår närstående, och vi alla i hennes familj, vill till Er alla, varmt och innerligt, från våra hjärtan, tacka för all den generösa omvårdnad, omtanke och allt engagemang, som ni under Frösundas tid på Täbyvägen givit vår närstående. Ni har åtagit Er mycket krävande uppgifter, att vara nära behövande människor, se och tolka deras behov, utföra allt de själva ej förmår . Detta med outtröttligt tålamod, medmänsklighet och kärlek, omsorg och respekt. För att åta sig sådana exklusiva arbetsuppgifter krävs speciella kompetenser och ett äkta människointresse, sann humanism.

Ni ska ha mycket beröm för att ni själva valt, och även blivit utvalda att, utföra dessa svåra arbetsuppgifter. Mycket sker utan att det ”syns”, för ngn annan, än den som med tacksamhet mottager hjälpen, tjänsten. Den mottagande personen kan ej heller föra sin tacksamhet vidare, berätta om sin upplevelse. Allt som sker är dolt i deras inre. Som personal bär ni era skyddslingars ”hemligheter” med er, ni vet hur de har det, deras villkor, deras sorger och deras glädjeämnen. Ni är de som berikar deras liv, som ser till att deras dag blir så bra som möjligt, som inte enbart ger kroppslig vård och mättar dem, ni står också för deras själsliga välbefinnande, för deras återhämtning, deras lust att kämpa vidare trots tunga förhållanden. Bjuder dem skratt och glädje och torkar deras tårar.

Ni är med andra ord oumbärliga, livsviktiga för Era skyddslingar - de är helt beroende av Er närvaro och det ni erbjuder, levererar. Betänk detta när ni går till Ert jobb, och var STOLTA över det ni utför!

Endast några få, som är i likartad situation kan riktigt FÖRSTÅ, vad ni upplever och GER, till de ni är satta att vårda, ha ansvar för. Därför får ni sällan tillräckligt med erkänsla, kredit, beröm för Era insatser (även lönen avspeglar detta - för litet). SÅ, jag önskar att Ni alla nu ska veta, att för vår närståendes del under 10 år, så har hon och vi haft den bästa tiden på Täbyvägen under Frösundas ledning.

Ett extra tacksamt omnämnande till Kent, som från vår närståendes ankomst till Täbyvägen, har haft henne under sina skyddande vingar. INGEN har som Kent kunnat tolka och tillgodose hennes behov, trösta och vända ledsamheter till skratt och nya tag i den tuffa, begränsande vardagen. ALL HEDER och MASSOR av BERÖM till Kent, som är, som en solvärmd klippa att tryggt vila sig mot vid en brusande, orolig strand.
Saknaden av Kent blir svår för vår närstående.

Vid dagliga samtal med personal, och med ledningen vid behov, har jag ALLTID bemötts med största vänlighet, lyssnande, välvilja och förståelse. Därtill agerande och uppföljning. Det har utvecklats goda relationer och vänskapliga samtal. Allt med målet: ”För vår närståendes bästa”.

Vi har som ni vet, från första stund på Täbyvägen, stått i kö för ett boende för vår närstående i vår närhet. Nu är den drömmen förverkligad och inflyttningen har varit positiv. Ni är välkomna att hälsa på och hon blir glad för besök.

Så än en gång: STORT TACK TILL ER ALLA!

Vänliga hälsningar och kramar från kund och närstående genom mamma