Logga in

Till toppen av sidan

Anja gör RC-jobbet till sin livsstil

Det har bara gått en vecka sedan Anja Sundin blev ombedd att ta över som regionchef för Funktionsnedsättning i Stockholm Syd och Mellersta Sverige. Från sin nuvarande roll som RC för region Norr tar hon med sig ett värderingsdrivet ledarskap och egna idéer om att skapa engagemang hos medarbetare.

- För mig är det här jobbet en livsstil och ett förhållningssätt och jag är glad att Frösunda ger utrymme för medarbetare att kunna växa i företaget, säger Anja.

Omorganisationen innebär att Marita Ölmheden lämnar RC-jobbet för att ikläda sig en ny roll som MAS och teamansvarig för Hälso- och sjukvård. Marita efterträds av Anja Sundin, som varit regionchef Norr och där skapat en stabil region med goda resultat inom alla parametrar, ekonomi, kvalitet och arbetsmiljö. På Anjas post tillträder nu Vanja Linderlöf (från just region Norr), som har haft tjänsten som verksamhetschef bland annat för de enheter som blev nominerade till Omsorgspriset 2018.

Förändringarna är ett led i att stärka kvaliteten i Frösundas olika affärsområden liksom i MAS och Hälso- och sjukvård.

- Utmaningarna är många, som i alla våra regioner, men främst handlar det nu om att ta med sig drivkraft och ambition och att skapa engagemang och ett värderingsdrivet beteende. Vi behöver också känna arbetsglädje och förtydliga och etablera vårt koncept ännu bättre, förklarar Anja Sundin.

För Anja handlar mycket av ledarskapet om glädje och drivkraft, och att göra rätt saker.

- Allt är möjligt, det är min paroll, och det baseras på att vi bygger ledarskapet på våra värderingar.

Christine Rosencrantz, affärsområdeschef för du funktionsnedsättning och äldreomsorg kommenterar Anjas nya roll:

- Jag är glad över att Anjas tydliga och värderingsdrivna ledarskap som skapat mycket god måluppfyllelse inom alla delar nu kommer en för henne ny region tillgodo.

Inom Frösunda Omsorg läggs stor vikt vid att arbeta med en stark företagskultur och gemensamma värderingar i bolaget, just för att ytterligare stärka både medarbetarskap och kvalitetsarbete i hela organisationen.

- Därför kommer jag att lägga stor vikt vid att lyfta fram vår företagskultur, våra värderingar och att hitta ett positivt fokus och engagemang, säger Anja.

Med sju års erfarenhet i Frösunda Omsorg har Anja Sundin hunnit med att vara regionchef för PA i Stockholm och Uppland, verkssamhetschef och regionchef i region norr och sakkunnig till företagsledningen i kvalitetsfrågor för alla affärsområden.

- Det är väldigt roligt att Frösunda valt att växa organiskt, för det är viktigt att ta vara på medarbetarna och erbjuda möjligheter att växa in i nya roller och att tydligt visa att det är möjligt. Därför är jag extra stolt att det är Vanja Linderlöf som tar över min gamla roll, vi har jobbat ihop i många år, avslutar Anja Sundin.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist