Logga in

Till toppen av sidan

Frösundas HVB Kon-Tiki – en lugn hamn för pojkar

Förväntningarna på HVB Kon-Tiki i Anderslöv har varit höga inom Frösunda Individ och Familj. Ett nytt psykosocialt behandlingskoncept är under utveckling och det nystartade HVB Kon-Tiki är först ut med att omsätta det i praktiken. En genomarbetad plan för såväl pedagogik som en fysisk miljö finns med redan från start.

– Vi känner oss både stolta och förväntansfulla över denna nystart som ligger i linje med det koncept som Frösunda Individ och Familj vill tillhandahålla till ungdomar som bor på något av våra HVB-hem. Vårt nya koncept ska ge dem stöd till positiv utveckling, med fokus på varaktighet över tid, säger Johanna Stålhand, Regionchef Individ och Familj.

Arbetet med att säkerställa en konceptuellt anpassad fysisk miljö för Kon-Tiki har pågått under flera månader och blev klart i början av mars. Verksamhetschefen Stefan Lidberg har tillsammans med Jane Sjögren på fastighetsavdelningen på Frösunda lett uppbyggnaden av HVB Kon-Tiki.

I slutet av februari intensifierades arbetet med den fysiska miljön, nu med fokus på de mjuka delarna som möblering och inredning, färg, form och intryck. Syftet var att skapa en hel, ren och hemlik boendemiljö för de kommande kunderna, en central del i den konceptuella uppbyggnaden av verksamheten. Till hjälp med kunskap, tips och råd har teamet haft Frösundas sakkunnige inom kognition, Beata Terzis.

– Inredningsarbetet på Kon-Tiki knyter an till vår kunskap om kognition, där vi vill skapa en lugn och tydlig boendemiljö som är väl anpassad för våra kunders behov, förklarar Johanna Stålhand vidare.

Under tiden gick de nyanställda kollegorna på HVB Kon-Tiki, Matilda, Wahell och Muhammed, igenom en grundläggande introduktion i Frösunda Individ och familjs psykosociala behandlingskoncept under ledning av verksamhetschef Stefan Lidberg, konceptledare Anna Svahn Beyri och placeringsjouren Hanna Norden.

Inför öppnandet av HVB Kon-Tiki bjöd verksamheten in Socialtjänsten till ett Öppet hus där Beata Terzis höll en föreläsning om Kognition. Även grannar bjöds in till rundvisning av de nyrenoverade lokalerna och fick information om verksamheten, vilket blev mycket uppskattat.

Förväntningarna är nu infriade och portarna till HVB Kon-Tiki i Anderslöv utanför Trelleborg är uppslagna. Här ska pojkar i åldern 15–19 år med begynnande missbruk och kriminalitet, ofta med avvikande normer och värderingar, få stöd till förändring och utveckling.

– Det psykosociala behandlingsarbetet på HVB Kon-Tiki utgår från att se till varje ungdoms styrkor och resurser. Vi säkerställer att varje ungdom får de förutsättningar han behöver för att kunna, vilja och våga göra något annorlunda för att uppnå positiv utveckling, förklarar Johanna Stålhand.

– Målet är att ungdomarna ska bygga upp en känsla och en erfarenhetsbank av att lyckas. Detta är viktigt då det stärker individens tilltro till sig själv och sin omgivning, avslutar Johanna Stålhand.

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör