Logga in

Till toppen av sidan

Här följs avtalen till 100 procent

När Malin Lindgren kom till Blommelunds Gruppboende i Upplands Väsby i februari som tf verksamhetschef ställdes hon inför en utmaning. På en enhet med oro och närståendekritik fick hon uppdraget att ”styra upp”. Idag har hon uppnått 100 procents regulatorisk och avtalsföljsamhet.

Malin, som arbetat med uppstarter och som tf verksamhetschef för Frösunda i Gävle, möttes av missnöjda föräldrar, två medarbetare, varav en helt nyanställd och en verksamhet som saknade rutiner och struktur.

– Min första fråga var, ”Vet ni hur ni ska reagera om det börjar brinna här?”. När svaret var nej förstod jag att det fanns en del att göra.

Kerstin Kullander från Kvalitetsavdelningen kontaktade Malin och tillsammans gick de igenom alla avtal och genomförandeplaner och gjorde en action plan.

– Jag började beta av alla avtalsuppgifter, genomförandeplaner, rutiner och satte igång att anställa och samtala med kunder och närstående. Det var jätteroligt när jag kände att det började vända. Jag lovade ju kunder och närstående att det skulle bli bättre och de kom tillbaka och sa, ”Det blev som du sa”. Det viktigast är ju att kunden har det bra, förklarar Malin.

Rekryteringen startade med en annons och en anställning, sedan frågade hon medarbetare vilka andra kollegor de ville ha, och handplockade sedan resten med ett noggrant urval.

Men det blev det goda ledarskapet som skapade de bestående förändringarna. Malin lyssnade på medarbetarnas erfarenheter, levererade svar och gav medarbetarna ansvar och delaktighet. En trygghet infann sig på gruppboendet.

– Mitt ledord är ”Våga ta beslut. Jag litar på er. Vi löser det om det blir fel”, förklarar Malin vidare.

Att ha medarbetarna med sig på resan gjorde att man även vann föräldrarnas och kundernas förtroende. När strukturen, rutinerna och arbetsglädjen infann sig så utvecklades också ett säkert och trivsamt boende.

Malin berättar att hon också har haft ett starkt stöd från både kvalitetsavdelningen på Frösunda och sin regionchef Farzam Mohabatti. Han kommenterar Malins arbete så här:

– Malin har haft en tydlig målbild från dag ett och har, tillsammans med medarbetarna, arbetat systematiskt med att skapa rutiner och processer i verksamheten som bygger på det vi lovat i våra avtal.

– Genom att samtidigt göra kunderna delaktiga i utformandet av deras egna insatser har hon lyckats få till helheten – en helhet som innebär att verksamheten genomför utlovade insatser samtidigt som kunderna och deras närstående känner sig delaktiga i processen.

– Malin har framförallt haft modet att hålla i och hålla ut i sitt verksamhetsnära ledarskap, vis av erfarenhet kring vilka positiva resultat detta medför. Detta mod har hon även lyckats överföra till samtliga medarbetare som idag, efter den resa de gemensamt genomfört, kan stå stolta och konstatera att de levererar 100 % regulatorisk följsamhet och god omsorg utifrån kundernas perspektiv.

Malin Lindgren är sprudlande entusiastisk när hon berättar om den process hon och gruppboendet gått igenom och det stöd hon fått av Frösunda:

– Jag älskar det här med avtalsuppföljningar, utbrister hon. Det säger konkret vad man ska jobba med. Man får egen kontroll och kan fullfölja sitt åtagande mot kunderna. Vi lyckades åtgärda 100 röda punkter (vilket var nästan 50 % av alla punkter) på ett halvår, och de flesta var tunga frågor, säger Malin som blev den första i Frösunda att uppnå 100 procents regulatoriskt följsamhet.

På Blommelunds gruppboende har man nu alla rutiner på plats, följer avtalen helt och har nöjda kunder och närstående.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör