Logga in

Till toppen av sidan

LSS-utredningen

Igår presenterades resultatet av den omtalade LSS-utredningen. Nedan är en lista med en del punkter som föreslås.

Detta är sådant som föreslås i LSS-utredningen:

  • Barn under 16 år ska inte ha rätt till assistans, men ska istället kunna få insatsen "personligt stöd för barn" som kommunerna ansvarar för.
  • Personer med psykisk funktionsnedsättning ska inte heller ha rätt till assistans. Även för dessa personer föreslås en annan insats, så kallat "förebyggande pedagogiskt stöd".
  • Anhörigassistenter föreslås få ersättningen sänkt med 6,5 procent. Detta motiveras med att "kostnaden bedöms vara lägre när brukare och anhörig delar hushåll".
  • Dubbelassistans ska bara beviljas om bostadsanpassning och hjälpmedel inte kan lösa behoven.
  • Den som har rätt till assistans ska beviljas 15 timmar per vecka för "andra personliga behov", med möjlighet att ansöka om mer tid.
  • Ersättningen till privata utförare ska vara i form av ett schablonbelopp, men det ska finnas olika nivåer på schablonbeloppet.
  • Staten får hela ansvaret för assistansen (istället för som i nuläget när Försäkringskassan/Staten och kommunerna har ett delat ansvar).

Utredaren vill att ändringarna i LSS ska träda i kraft från år 2022.

Förslagen förväntas ge staten 600 miljoner kronor i lägre kostnader och kommunernas kostnader föväntas samtidigt öka med 300-400 miljoner. Trots att besparingskraven tagits bort från utredningsdirektiven har utredaren alltså lagt fram förslag som väntas leda till just besparingar.

Text: Linda Olofsson, kundstödjare PA Region Norr