Logga in

Till toppen av sidan

Marita Ölmheden ny MAS och teamansvarig för Hälso- och sjukvård

Frösunda Omsorg satsar på att förstärka sin enhet för hälso- och sjukvård och skapar ett helt nytt team. Ansvarig för teamet blir Marita Ölmheden, tidigare regionchef Funktionsnedsättning i Stockholm, som parallellt blir en av Frösundas tre MASar.

– Jag valde att anta de här två utmaningarna för att jag vill vara med och skapa en hälso- och sjukvård av högsta klass i Frösunda, förklarar Marita Ölmheden, som i grunden är legitimerad sjuksköterska, och nu även nybliven MAS, medicinskt ansvarig sjuksköterska i Frösunda.

Innan Marita kom till Frösunda 2017, som regionchef för Funk i Stockholm och Mellansverige var hon avdelningschef för hälso- och sjukvård inom Haninge Kommun och dessförinnan tjänstgjorde hon på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, avdelning e-hälsa enhetschef för e-tjänster.

– Det är nu viktigt att vi har ordentliga strukturer och rutiner som ytterst ger våra kunder trygghet och en patientsäker vård. Vi behöver därför säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå kraven på god vård, menar Marita.

Redan idag har Frösunda som privat utförare krav på sig att följa lagar och avtal gällande en väl fungerande hälso- och sjukvård, och för oss är det ett prioriterat område att utveckla och säkerställa en patientsäker verksamhet. I detta ingår en ökad digitalisering av vård och omsorg. Frösunda ska vara i framkant när det gäller digitalisering, vilket även är prioriterat nationellt.

Hälso- och sjukvårdsteamet ska initialt arbeta inom Funktionsnedsättning men successivt även inom äldreomsorgen, två affärsområden där det nya teamet också kommer att samutnyttja resurser.

– Jag ser fram emot att ta hand om ett nytt ansvarsområde, både som MAS och ansvarig för det nya teamet inom Hälso- och sjukvård.

Marita efterträds på posten som regionchef för Funk Stockholm och Mellansverige av Anja Sundin, regionchef RC Norr, som i sin tur efterträds av Vanja Linderlöf, tidigare verksamhetschef för Gruppboende Jan-Eriks väg, Storvreta. Inom Frösunda har affärsområdeschef Christine Rosenqvist yttersta ansvar för Hälso- och sjukvårdsverksamheten och Kvalitetschef Katarina Hamnström ansvar för MAS.

 

Text: Lars-Ola Nordqvist, kommunikatör