Logga in

Till toppen av sidan

Pressmeddelande: Sollentunabor får välja Widaby igen

Sollentuna kommun häver nu beställningsstoppet till Frösundas vård- och omsorgsboende Widaby.

- Efter uppföljningar och en nära dialog med Frösunda Omsorg ser vi tydliga förbättringar och boendet uppfyller nu alla våra avtalskrav. Vi känner oss därför trygga i att Widaby åter blir ett valbart alternativ för våra äldre kommuninvånare, säger Anna-Lena Johansson (L), vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande i vård- och omsorgsnämnden.

Beställningsstoppet till Widaby infördes av kommunen hösten 2017 efter att brister i verksamheten hade konstaterats. Sedan dess har Frösunda Omsorg genomfört ett förbättringsprogram på alla de punkter som då kritiserades av kommunen. Efter sin senaste uppföljning häver kommunen nu beställningsstoppet för hela verksamheten. Frösunda Omsorgs verksamhet lever nu upp till alla kvalitets- och avtalskrav som kommunen ställer.

Våren 2018 fick bolaget nya ägare, då det norska familjeföretaget Adolfsen Group, med en omfattande verksamhet i vård, omsorg och förskola, tog över verksamheten genom det svenska bolaget Brado AB.  

- Vi är givetvis glada över att beställningsstoppet nu hävs. Vi har haft ett mycket bra samarbete med kommunen som har ställt höga och helt rimliga krav på den kvalitet Widaby ska leverera. Vi kan nu välkomna Sollentunas äldre medborgare till Widaby igen, säger Kristoffer Lorck, vd för Frösunda Omsorg.

Widaby är ett modernt vård- och omsorgsboende som byggdes år 2015 med en trevlig utemiljö och en interiör som baseras på kognitionskunskap. Det drivs i egen regi av Frösunda Omsorg med plats för 54 kunder och avdelningar för både demens och somatisk vård. Sollentuna kommuns beslut gör nu fyra demensplatser och ytterligare tolv platser för somatiska kunder tillgängliga och valbara för Sollentunabor.

- Sollentunas behov av omsorgsplatser för äldre personer ökar. Vi ser nu att förutsättningarna finns för en hållbar kvalitet på Widaby över tid och är tacksamma att våra invånare åter kan välja Widaby, förklarar Anna-Lena Johansson.

För mer information, kontakta Torbjörn Carlbom, kommunikationschef Frösunda Omsorg, tel: 010-130 3772, mail: torbjorn.carlbom@frosunda.se

Frösunda Omsorg is one of Swedens leading private care companies. Frösunda Omsorgs vision is to drive the development of new game rules in the care business so that all customers get quality of life. Frösunda Omsorgs has approximately 2,500 customers and 6,400 employees in personal assistance, elderly care, disability and individual and family and activities across all of Sweden. Read more at www.frosunda.se