Vårt hållbarhetsarbete

Förtroende skapas genom transparens och mod

Frösundas uppdrag är att skapa livskvalitet för människor som är i behov av särskilt stöd, oavsett om det
beror på en funktionsnedsättning, en demenssjukdom eller en utsatt familjesituation.

Vår övertygelse är att omsorgen måste anpassas till den enskilda människans behov; vad som är god kvalitet ska avgöras av kunden; förtroende skapas genom att vi agerar och hanterar våra brister på ett modigt och transparent sätt; för att vi ska kunna utveckla hållbar omsorg krävs helt nya innovationer och tankesätt.

Vi får förtroende för att vi tar ansvar.

Frösundas Förtroenderedovisning är det viktigaste verktyget för att visa vad vi gör för att få fortsatt förtroende från våra kunder – allt för att infria vårt kundlöfte om att Kunden bestämmer. Rapporten berättar om vårt arbete under året och om våra planer för nästa år, om vårt kvalitetsarbete och om vad vi vill. Skulle något oönskat hända, så ska det upp till ytan och rättas till och så många dokument och undersökningar som möjligt ska vara öppna för alla.

Ladda ner och läs vår förtroenderedovisning

förtoenderedovisning 2017 2017

Ladda ner

2014

Ladda ner

2016

Ladda ner

2015

Ladda ner

2013

Ladda ner