Logga in

Till toppen av sidan

Vision och värderingar

Frösunda Omsorg är ett värderingsdrivet företag. Det betyder att vi jobbar utifrån en uppsättning värderingar som vi tror starkt på och som vi bestämt att gemensamt hålla oss till.

I grunden ligger också en idé om hur vi kan skapa allra störst nytta för våra kunder. Vi kallar det för Frösundaidén.

Lönsamhet är en förutsättning för att kunna förverkliga vår idé, men det är vår vision och våra värderingar som styr hur vi gör det. 

För att göra mjuka faktorer som vision och värderingar möjliga att kommunicera kring, planera efter och följa upp, har vi systematiserat dem i en modell.

1

Först har vi målat upp en bild av en framtid som vi vill bidra till att förverkliga. Det är ingen prognos eller spådom om hur det verkligen kommer att bli. Men det är ett av flera tänkbara och realistiska scenarier, och det som vi valt ut att jobba för eftersom det rimmar med våra värderingar.

2

Sedan har vi formulerat en vision för vilken roll vi skulle vilja att Frösunda ska ha i det scenariot, den framtiden. Men samma här – det är inte hundra procent säkert att vi kommer att nå dit, utan det kräver att vi lyfter oss själva i håret. Därför styr det även vilken typ av medarbetare som passar bäst på Frösunda – människor som gillar utmaningen och brinner för att göra skillnad i omsorgen, för sina medmänniskor. Meningen är att visionen ska vara inspirerande för alla på jobbet, varje dag, i varje moment.

3

Den tredje delen av Frösundas varumärkesmodell är något som vi kallat ”framgångsformel”. Där har vi identifierat det enskilt viktigaste som vi tror är avgörande för att vi ska lyckas nå vår vision. Det finns mycket som är viktigt och till och med nödvändigt, men om vi tvingas välja ut bara en enda faktor så blir det den här.

4

Avslutningsvis har vi arbetat fram tre grundläggande värderingar i organisationen. Om visionen talar om vad vi vill åstadkomma, så berättar värderingarna om hur vi vill åstadkomma det. Hur vill vi vara, hur vill vi uppfattas? Våra värderingar hjälper alla att svara på frågan ”Hur ska jag göra nu?”.

Sammantaget är det här vår grund för att bygga en sund och hållbar företagskultur som hjälper oss att göra bra saker och ha roligt på jobbet.