Logga in

Till toppen av sidan

Stöd & Matchning på Frösunda i samarbete med Arbetsförmedlingen

Frösunda STOM hjälper dig att hitta rätt jobb eller en utbildning som tar dig vidare. Vi har ett stort kontaktnät inom alla branscher och engagerade arbetskonsulter som lotsar dig till en ny karriär. Vi har även omkring 200 egna verksamheter inom omsorgssektorn. Det innebär att om du är intresserad av detta område finns strålande möjligheter till praktik, utbildning och jobb.

I samarbete med Arbetsförmedlingen

Det som krävs för att få del av Frösunda STOM är att du är inskriven på Arbetsförmedlingen och att de har beviljat dig stöd och matchning.

Med 100% fokus på dina behov från dag ett

Redan första dagen kommer du tillsammans med din personliga arbetskonsulent välja de aktiviteter som tar dig till jobben! Du kan tala med våra erfarna studie- och yrkesvägledare och våra arbetskonsulenter delar med sig av sina kunskaper, kontaktnät och yrkeserfarenheter. Vi öppnar också upp vårt nätverk av arbetsgivarkontakter.

Det här kan vi göra för dig

Först gör vi en intervju med dig för att kunna planera din tid hos oss. Sedan skräddarsyr vi ett åtgärdsprogram för dina behov och önskemål:

 • Studiebesök och introduktion på olika arbetsplatser

 • Kurser och utbildningar inom omsorg

 • Lämpliga praktikplatser

 • Vikariat och anställningar inom omsorgen

 • Hjälp med ditt CV

 • Träning i arbetsintervju

 • Tillgång till våra företagskontakter
 • Arbetskonsulterande och motiverande samtal (MI)

 • Studie- och yrkesvägledning

 • Dataundervisning

 • Individuella samtal med din arbetskonsult

 • Arbetsmarknadsutbildning

 • Hälsa och kost

 • Mental träning

 • Företagsinformation
 • Metodik
 • Kompetens
 • Omsorg
 • Om Stöd och matchning

Vi finns till för att stärka din konkurrenskraft på arbetsmarknaden och för att matcha dig till ett jobb eller en utbildning. Du hittar oss i Upplands Väsby.

Bland våra coacher, studie- och yrkesvägledare, språkstöd, jobbjägare, mentorer och lärare har vi mycket goda kunskaper och är väl inarbetade i lokala nätverk med arbetsgivare. Vi vet var jobben finns och vi använder all vår erfarenhet för att leda dig ut i jobb.

Frösunda Stöd och matchning är en del av Frösunda Omsorg som är en av Sveriges största aktörer inom omsorgsbranschen. Vi har en stor fördel av att tillhöra en koncern med ca 200 egna verksamheter inom äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ och familj samt personlig assistans.

Frösundas vision

Frösunda är drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen, så att alla människor får ett bättre liv och en självklar plats i samhället.

Ditt mål är alltid i fokus för oss. Varje möte och aktivitet hos Frösunda leder till ett resultat som för dig närmare jobb eller studier.

Vi matchar fram dig till jobb eller studier genom:

 1. Individuella samtal
 2. Kurser och seminarier
 3. Företagskontakter
 4. Studiebesök
 5. Workshops
 6. Studie- och yrkesvägledning

Vi arbetar efter ISA-metoden, Individuellt Stöd i Arbete, som bygger på Supported Employment som är en vetenskapligt utvär- derad metod. Metoden är i grunden skapad för att kunna formas efter individens behov, med eller utan funktionsnedsättning.

Samtliga våra arbetskonsulenter med olika branscherfarenhet arbetar enligt vår unika program. Det är en resultatfokuserad jobb- coachmodell där du som individ står i fokus och där varje samtal leder processen framåt.

Vi ställer krav på hög kompetens hos våra arbetskonsulenter. Ett krav är bland annat att våra anställda ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat som konsulent i minst 1 år, men helst längre, med goda resultat.

För att säkerställa mångfalden anställer vi personer i alla åldrar, kön och med olika kulturell bakgrund. Många av våra arbetskonsulenter har, utöver mycket goda kunskaper i svenska och engelska, andra språkkunskaper.

Medarbetarna på Frösunda Stöd och matchning har alla arbets- marknadskompetens och de flesta har högskoleutbildning som till exempel socionom, arbetsterapeut, personalvetare, beteen- devetare eller pedagoger. Bland personalen finns också utbilda- de studie- och yrkesvägledare. Viktigast av allt är dock att de är väl bekanta med arbetsmarknaden och dess olika branscher.

Språk

Tjänsten kan erbjudas utan tolk på följande språk:

 • Svenska
 • Arabiska
 • Amarinja
 • Engelska
 • Persiska

Frösundaakademin

Förutom vår expertis i att skapa arbeten åt dig som kund, har vi stor kunskap inom omsorg och kognition. Vår webbaserade utbildningsavdelning – Frösundaakademin – ger dig fördjupade kunskaper inom dessa områden.

Vad är stöd och matchning

Stöd och matchning är en tjänst för dig som behöver intensivt och individuellt anpassat stöd i jobbsökandet.

Här får du handfast hjälp på vägen till ett arbete och stödet anpassas till dina behov. Stödet kan vara både verktyg i jobbsökandet och hjälp att knyta kontakter med arbetsgivare.

Läs mer om Stöd och matchning här [PDF]

Kontaktperson

Kirsi Mäkinen Alanen
Tel: 010-130 36 49
E-post: kirsi.m.alanen@frosunda.se

Hemsida
frosunda.se/STOM

Upplands Väsbykontoret

Frösunda Omsorg Arbetsmarknad
Johanneslundsvägen 2
194 61 Upplands Väsby

Tel: 010-130 45 77

Du är välkommen att slå oss en signal så kan vi berätta mer om oss och vad vi kan göra för dig. Du är även varmt välkommen att komma förbi för att få träffa oss och din coach, samt få informa- tion om vad vi kan uppnå tillsammans.

Stort kontaktnät

Vi har etablerade kontakter inom de flesta branscher och arbe- tar ständigt med att knyta nya arbetsgivarkontakter. Inom omsorgssektorn har vi dessutom exklusiv tillgång till 200 egna verksamheter.

Informationsblad att ladda ner

Skicka ett meddelande!
name-field
tT
Fält markerade med * är obligatoriska.