Logga in

Till toppen av sidan

Hammarby DV

Hammarby DV är en daglig verksamhet för dig som är vuxen och har ett funktionshinder. Verksamheten är belägen intill norra Hammarbyhamnen och har inriktning mot friskvård.

Daglig verksamhet med inriktning mot friskvård

Hammarby DV ligger intill norra Hammarbyhamnen, med närhet till såväl promenadstråk som goda kommunikationer. Vi vänder oss till dig som är vuxen med funktionshinder och som omfattas av LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Vi erbjuder verksamhet för 48 arbetstagare och vi är en engagerad och välutbildad personalgrupp på 20 personer där arbetsterapeut, arbetskonsulent och verksamhetschef ingår i personalstyrkan.

Verksamhet i mindre grupper

Vår verksamhet är ett allhus med inriktning mot friskvård. Verksamheten är uppdelad i mindre grupper; Hantverksgruppen, Miljögruppen, Trädgårdsgruppen, Köket, Idéverkstan och Allverket, alla under samma tak. Detta ger oss möjlighet att tillgodose dina önskemål om verksamhetsinnehåll.

Mångfald av aktiviteter

Utöver vår basverksamhet som sker inom var arbetsgrupp erbjuder vi friskvårdsaktiviteter såsom bad, innebandy, fotboll, löpträning, hundterapi, ridning, yoga, avslappning och taktil massage. Vi är en aktiv grupp som varje år anmäler ett lag till såväl GöteborgsVarvet som Lidingöloppet.

Önskar man kulturella inslag finns det möjlighet till teater, snickeri, musik och kreativt skapande. Vill du arbeta på en extern arbetsplats hjälper vår arbetskonsulent dig. Verkstadsklubben är  ett forum för dig som vill vara med och påverka och träna mötesteknik.

Delaktighet och trygghet

Du som arbetstagare får en stödperson. Tillsammans bestämmer ni vad ditt arbete hos oss skall innehålla. Verksamhetens innehåll, vilka personer du önskar att vi samverkar med samt individuella målsättningar för dig och din verksamhet är exempel på delar i genomförandeplanen, som du tillsammans med din stödperson upprättar. Vi arbetar för att säkerställa ditt inflytande, delaktighet, värdighet, trygghet och självständighet, vilket vi vill ska synas i din genomförandeplan. 

Tydliggörande pedagogik

Vi arbetar för en evidensbaserad praktik. Vi använder oss av ett salutogent förhållningssätt och arbetar med tydliggörande pedagogik utifrån TEEACH. Det betyder att vi lyfter fram dina styrkor och skapar förutsättningar för att du skall lyckas med de aktiviteter du tar dig för, men vi stöttar där förmågan sviktar. Vi har ett väl utvecklat ledningssystem för kvalitet där vi kontinuerligt följer upp kvaliteten i vår verksamhet. Vår personal får löpande metodhandledning och utbildning för att kunna möta dina behov på bästa sätt.

Entreprenadverksamhet

Frösunda har fått förtroendet att driva Hammarby dagliga verksamhet av Stockholms stad, Södermalms stadsdelsförvaltning efter vunnen upphandling.