Logga in

Till toppen av sidan

Bergfoten Servicebostad

Bergfoten i Botkyrka är ett nytt och fräscht serviceboende i satellitform för personer inom LSS, personkrets 1.

En kilometer från Tumba centrum ligger Bergfotens serviceboende i ett nybyggt flerfamiljshus. I området finns bra service med bibliotek, simhall, idrottsplatser, vårdcentral och butiker, restauranger och bank.

Bergfotens serviceboende består av tolv satellitlägenheter på 34 m2 vardera. De är knutna till en bemannad baslägenhet som även har gemensamhetsutrymmen.

Boendet riktar sig främst till unga vuxna. Man ska vara berättigad till insatsen Boende med särskild service enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Dina färdigheter styr våra insatser

Bergfotens servicebostad jobbar för att öka de boendes självständighet. Färdigheter, behov och utveckling styr våra insatser. Vårt mål är trygghet, trivsel, självständighet och personlig utveckling.

Social träning och gemenskap

Vi hjälper till att skapa en fungerande och meningsfull fritid. Stöd och feedback kring arbete eller skola är också en viktig uppgift för oss. Vi erbjuder gemensamma aktiviteter och måltider och vi ger stöd i att skapa och upprätthålla sociala kontakter. Tillsammans kan vi planera för till exempel restaurang- och biobesök och motionsaktiviteter.

Medarbetarna arbetar som coacher och tillämpar ett pedagogiskt arbetssätt, utifrån en samlad kompetens kring autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Här bestämmer kunden

På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé. Hos oss får kunderna bestämma själva. Vi har märkt att då trivs de som bäst. Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

Kundens fokus

För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad vad våra kunder vill. Den kunskapen får vi genom individ- och kognitionskunskap samt ett omfattande arbete med social dokumentation och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden intar vi kundens fokus – alltså vad som är viktigt för kunden och inte vad omgivningen tycker är viktigt för den individen. Det skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i vårt jobb.