Logga in

Till toppen av sidan

Bergfoten Servicebostad

Bergfoten Serviceboende i Tumba är ett nybyggt och modernt satellitboende med inriktning mot aktivitet och hälsa – både fysisk och psykisk hälsa. Här utgår vi ifrån dina styrkor för att skapa en meningsfull vardag på just dina villkor.

På Bergfoten utgår vi alltid ifrån dina styrkor och din delaktighet är därför en fråga vi ständigt värnar om. Vårt mål är att du ska få uppleva trygghet, trivsel och självständighet i vardagen.

Bergsfotens Serviceboende består av tolv satellitlägenheter på 34 m2 vardera. Lägenheterna är knutna till en bemannad baslägenhet som även har gemensamhetsutrymmen. Medarbetarna arbetar som coacher och tillämpar ett pedagogiskt arbetssätt, utifrån en samlad kompetens kring autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Aktivitet och hälsa

På Bergfoten stöttar vi dig med att skapa och upprätthålla en sund och hälsosam livsstil på dina villkor och vi stöttar dig även med att bibehålla en meningsfull fritid och ett tryggt socialt kontaktnät. Vi anordnar bland annat veckovisa gemensamma aktiviteter för dig som önskar delta och arrangerar även temaveckor för roligare och mer varierad matlagning. På Bergfoten värdesätter vi både fysiskt och psykiskt välmående likvärdigt och vi använder oss bland annat av VR (Virtuell Verklighet) för att skapa anpassade miljöer som stimulerar välmående. VR-miljöerna kan även ge förutsättningar att träna på att bekanta sig med en miljö som man därefter kommer att utsätta sig för i verkligheten, exempelvis tågresan till arbetet.

Genomgående är att du själv avgör hur mycket av stödet som sker enskilt eller tillsammans med övriga grannar.

Arbetsmöjligheter

Vi stöttar till dig gärna med att hitta en praktik- eller arbetsplats och har ett nära samarbete med flera dagliga verksamheter och arbetsgivare i hela Stockholm, dit du enkelt kan ta dig med pendeltåget som ligger på promenadavstånd från boendet. I närheten av boendet finns även en djuraffär, bilverkstad, järnhandel samt ett träningscenter som kan fungera som potentiella arbetsplatser om aktuellt.

Stöd och feedback kring skola är också̊ en viktig uppgift för oss.

Kundens fokus

Dina färdigheter styr våra insatser och din delaktighet är därför en fråga vi ständigt värnar om. Vårt mål är att du ska få uppleva trygghet, trivsel och självständighet i vardagen och därför utgår vi alltid ifrån dina styrkor.