Logga in

Till toppen av sidan

Torsgatan 9

Gruppbostaden Torsgatan 9 drivs på uppdrag av Norrmalms stadsdel. Vårt boende har fem lägenheter för personer som tillhör personkrets 1.

Torsgatans gruppbostad drivs på entreprenad av Frösunda omsorg och ligger ca 100 meter från Norra Bantorget i ett hus som stod inflyttningsklart i juni 2009. Det finns fem lägenheter i gruppbostaden. En tvåa och fyra ettor. Ettorna har balkong. Vi vänder oss till personer som tillhör personkrets 1.

Stöd på kundens villkor

Det är kundens behov och önskemål som styr medarbetarnas insatser. Arbetstiderna är också anpassade efter när de boen- de behöver insatser. Våra boenden ska ge trygghet, personlig utveckling och goda levnadsvillkor. Det gör vi genom att ge individuellt anpassat stöd och service som ger högsta möjliga livskvalitet. Tillsammans upprättar vi en genomförandeplan som ligger till grund för det dagliga stödet.

Här bestämmer kunden

På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé. Hos oss får kunderna bestämma själva. Vi har märkt att då trivs de som bäst. Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

Kundens fokus

För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad de vill. Den kunskapen får vi genom ett omfattande arbete med social dokumentation och uppföljningar. Och istället för att ha fokus på kunden intar vi kundens fokus – alltså vad som är viktigt för kunden och inte vad omgivningen tycker är viktigt för den individen. Det skiljer oss från mängden och är grunden för kvaliteten i vårt jobb.