Logga in

Till toppen av sidan

Frösunda levererar evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård för omsorg av barn, ungdomar och vuxna. Vi jobbar alltid för att hitta långsiktiga och stabila lösningar. Många barn och ungdomar som vi kommer i kontakt med, är vana vid att andra bestämmer över deras huvuden. Att inte bli tillfrågade, sedda eller lyssnade på är vardag. Man anses som ett problem och till slut känner man sig också som ett. Det tycker inte vi är okej. På Frösunda Omsorg har vi en tydlig idé – Här låter vi kunden bestämma själv.

Men när vi har med barn och ungdomar att göra, är det inte möjligt att utlova bestämmanderätt i samma utsträckning som för våra övriga verksamhetsområden. Det vi däremot kan lova, är möjligheten att få välja och att få vara med och påverka. Vi lägger stort fokus på att få barnen och ungdomarna att känna sig delaktiga och bygger på så sätt upp förtroende, tillit och respekt.

Vårt uppdrag är att utgå från vad varje individ behöver.

På Frösunda jobbar vi på uppdrag av socialtjänsten, SiS, Migrationsverket och andra placerande verksamheter och myndigheter. På uppdrag levererar vi evidensbaserad och kvalitetssäkrad vård och omsorg av barn, ungdomar och vuxna. Oavsett verksamhet och problematik, så är målet med behandlingen, att individen ska kunna klara sig självständigt och ta ansvar för utbildning, jobb, eget boende, ekonomi, relationer och familj. Vi anpassar vårt stöd efter vad varje enskild individ behöver, och vi jobbar alltid för att hitta långsiktiga och stabila lösningar.  

Medarbetare med kompetens och engagemang.

Ungdomarna märker väldigt snabbt om medarbetarna bryr sig om dem. Därför är de som arbetar här, de som verkligen gör skillnad. Ungdomarna är många gånger besvikna på vuxenvärlden och testar gränserna, vilket gör att våra medarbetare och familjehem måste vara trygga, stabila och uthålliga.

Genom att förstå, är det lättare att hjälpa.

På Frösunda arbetar vi utifrån ett värdegrundsbaserat synsätt och med positiv förstärkning. Vi jobbar med att försöka förstå de bakomliggande faktorerna till ett beteende, för att på så sätt hitta rätt lösningar på problemen. Vi involverar också individen, så att vi tillsammans kan komma fram till hur situationen ska redas ut.

Frösundas placeringsjour finns tillgänglig dygnet runt.

Vår placeringsjour är bemannad dygnet runt, vilket betyder att vi kan hantera och lösa akuta placeringsbehov. Jouren bemannas med kunniga och serviceinriktade placeringssamordnare som kan bistå socialtjänsten med att hitta en lösning på den aktuella situationen. Vår målsättning är att alltid kunna erbjuda bra och stabila lösningar inom alla tänkbara situationer.