Logga in

Till toppen av sidan

HVB – hem för vård eller boende.

Barn och ungdomar som av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma, kan ibland behöva flytta till ett HVB-hem. En flytt sker alltid i samarbete med individen, anhöriga och socialsekreterare, och tillsammans lägger vi upp planeringen av vistelsen och omvårdnaden. Situationen är ofta omtumlande för alla inblandade och det är många känslor att ta hänsyn till. För oss på Frösunda är det viktigt att barnet eller ungdomen känner sig delaktig och inkluderad i de beslut som fattas, även när det inte är ett eget val. Att vara med och påverka redan från början, är enormt viktigt för att vi ska kunna bygga upp ett förtroende och en tillit. 

På Frösunda har vi HVB-hem över hela landet och vi erbjuder även konsulentstödda familjehem som arbetar utifrån MTFC (Multidimensional Treatment Foster Care).  

Sök boende »

Familjehem.

Ett familjehem bedrivs inte yrkesmässigt. Här flyttar barn och ungdomar in, som inte längre kan bo hemma, hos en familj som vill ta på sig uppdraget. Syftet är att skapa en trygg uppväxtmiljö med anknytning till stabila vuxna. Alla familjehem som vi på Frösunda har kontrakt med, är utredda och kvalitetssäkrade i samverkan med socialtjänsten. Vi utbildar familjehemmen som också har tillgång till handledning av erfarna socionomer dygnet runt. 

De barn och ungdomar som blir förflyttade till ett familjehem, är ofta i stort behov av att få känna trygghet i vardagen och att få känna att det finns någon som bryr sig. Många gånger handlar det också om att hjälpa till med att skapa struktur i deras liv, och få dem att börja ta ansvar och anpassa sig till omgivningen. Det kan exempelvis handla om att inte sitta uppe på nätterna och spela datorspel, att gå till skolan varje dag, läsa läxor och ha en meningsfull och inspirerande fritid.

Resurspersonboenden.

Ett resurspersonboende är som ett familjehem, men det är förstärkt och utvalt utifrån de specifika behov som ungdomen har. Resurspersonens uppgift är att ge vägledning i vardagen och att på sikt få individen att kunna leva ett självständigt liv och ta ansvar för skolgång, praktik, jobb, ekonomi, vardagliga rutiner och sin framtid.

Boendestöd i sitt eget hem.

På Frösunda erbjuder vi boendestöd till ungdomar och vuxna med social eller psykisk problematik. Våra boendestödjare hjälper till med att hitta strukturer i vardagen som fungerar för varje enskild person. Mycket handlar om att motivera och inspirera till ett självständigt liv. Det kan exempelvis vara att stiga upp i tid på morgonen eller att komma iväg på aktiviteter. 

= Lediga platser = Inga lediga platser = Personlig assistans

Vinbärsvägen

Nära skog och natur men ändå bara ett par kilometer från centrala Gävle hittar du Vinbärsvägen. Vinbärsvägen är en gruppbostad inom socialpsykiatrin s Läs mer

Individ & Familj

Vinbärsvägen

Verksamhet: Individ & Familj

Nära skog och natur men ändå bara ett par kilometer från centrala Gävle hittar du Vinbärsväge...Läs mer