Logga in

Till toppen av sidan

Södra Allén motivationsboende

Centralt i Västerås ligger Södra Allén. Boendet är anpassat för vuxna med missbruksproblematik. Frösunda har på uppdrag av Västerås kommun fått förtroendet att ta över driften för Södra Alléns motivationsboende under 2018.

Målgrupp

Södra Alléns motivationsboende är ett tillfälligt boende vid biståndsbeslut. Boendet är anpassat för män och kvin- nor med missbruksrelaterade problem och/eller psykisk ohälsa. Vi erbjuder ett tidsbegränsat boende, en drogfri miljö och stöd för att skapa en förändring. Boendet är bemannat dygnet runt.

Arbetsmetoder

Utgångspunkten i vårt arbete är ett salutogent perspektiv. Vi lägger stor vikt vid att skapa och upprätthålla god rela- tion och arbetsallians med våra kunder utifrån Frösundas värderingsdrivna beteenden i form av respektfullt bemö- tande, stort engagemang och genuin nyfikenhet inför varje kunds unika styrkor, resurser, behov och livshistoria.

Tillsammans med god kunskap om Kognition och kognitiv svikt har vi den kunskap som krävs för att i alla tänkbara situationer alltid möta och bemöta våra kunder på ett för kunden adekvat sätt.

Med stöd av MI arbetar vi för att stärka och upprätt- hålla motivation till utveckling och/eller förändring med fokus på ett nyktert och drogfritt liv hos våra kunder.
Genom samtal och individuellt anpassade stödinsatser, både social färdighetsträning och ADL-träning, skapar vi förutsättningar till individuell utveckling och ökad tilltro till den egen förmåga hos våra kunder.

Målsättning

Individuellt anpassat stöd som främjar positiv utveckling, varaktigt över tid, för våra kunder.

Fysisk miljö

Vårt motivationsboende ligger i centrala Västerås. I frä- scha lokaler fördelat över fyra våningar finns lägenheter och gemensamhetslokaler. Varje lägenhet har egen balkong och består av ett rum med sovalkov, badrum och pentry.

Antal platser

Södra Allén motivationsboende erbjuder 25 platser.

Hitta till oss

Södra allégatan 14
722 14 Västerås

Tel1: 010-130 33 45
Tel2: 010-130 38 50

Visa större karta