Logga in

Till toppen av sidan

Ansök om personlig assistans för barn

Du har enligt lag rätt att använda dig av ett ombud vid ansökan om assistans. Vi rekommenderar dig därför att ta hjälp redan från början. När du får hjälp av någon som har stor kunskap om lagar och praxis ökar sannolikheten att ditt barn får rätt beslut.

Frösunda är ett av landets ledande assistansbolag. Med över 25 års erfarenhet kan vi branschen, dess regler och utmaningar. Vi har lokala kontor över hela Sverige och våra regionala jurister finns tillgängliga för att hjälpa dig genom hela ansökningsprocessen.

Tillsammans med dig och utifrån ditt barns behov arbetar vi för att ni ska få den trygga assistans som ditt barn har rätt till.

Vilken hjälp kan jag få att ansöka?

Hos Frösunda behöver du som förälder inte ha kunskap om alla lagar och regler. Vi har egna erfarna jurister över hela landet som hjälper er att få den assistans som ert barn har rätt till. Hos oss får ni hjälp genom hela ansökningsprocessen, med allt från sammanställning av hjälpbehov, vilka intyg som behövs till att skriva ansökan till kommun eller Försäkringskassan. Allt för att ditt barn ska få rätt beslut om assistans.

Våra jurister närvarar även på möten med kommunen och Försäkringskassan, vilket är en stor trygghet för dig som förälder. Du vet vilka behov ditt barn har, våra juristers uppdrag är att förmedla dessa i såväl handlingar som ansökningar.

Vad kostar det att få hjälp av Frösunda?

När ditt barn beviljats personlig assistans från Försäkringskassan eller kommunen får ni ett beslut om assistans. Då har ni rätt att välja vem som ska utföra hjälpen för ditt barn. Om ni väljer Frösunda redan innan eller någon gång under ansökningsprocessen hjälper vi er kostnadsfritt igenom varje steg – från start till beslut. Om ditt barn skulle nekas personlig assistans, utgår inte heller någon kostnad.

Det är enkelt att få hjälp av Frösunda

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt barn att ansöka om personlig assistans. Välkommen att höra av dig.

Telefonnummer: 010-130 40 00
E-post: personligassistans@frosunda.se

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är ett personligt utformat stöd som innebär att en eller flera assistenter hjälper till med det barnet inte klarar utan stöd. Om ditt barn har hjälpbehov som är större än vad ett jämnårigt barn utan funktionsnedsättning har kan du ansöka om personlig assistans.

Insatsen som beviljas av kommunen eller Försäkringskassan, ger stöd i omvårdnaden av barnet och avlastar familjen. Målet med insatsen är att barnet ska kunna leva som andra barn och ha goda levnadsvillkor.

Vad gör en personlig assistent?

Exakt vad den personliga assistenten ska göra är unikt för varje barn, men huvuduppgiften är densamma. Den personliga assistenten ska hjälpa barnet så att det blir möjligt för barnet att göra samma saker som ett barn utan funktionsnedsättning.

En assistent ska möjliggöra barnets utveckling och i största möjliga mån utgå från barnets vilja och önskan. Personliga assistenter får även skjutsa barnet i bil, hämta på skolan och ta med barnet på olika aktiviteter. Assistentens roll är inte att uppfostra barnet, det är föräldrarnas uppgift.

Vem har rätt till personlig assistans?

Alla barn är unika – oavsett ålder och funktionsnedsättning. Därför kan man inte säga att en viss diagnos eller ett visst hjälpbehov per automatik ger ditt barn rätt till personlig assistans. Det finns inte heller någon nedre åldersgräns för rätten till personlig assistans. Däremot är det svårare att beviljas assistans i tidig ålder.

För att kunna beviljas insatser inom LSS, till exempel personlig assistans, måste ditt barn dock tillhöra en personkrets. Det finns tre olika personkretsar, varav barn endast kan tillhöra personkrets 1 och 3.

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Assistansjuridiken blir allt svårare och bedömningen av ditt barns rätt till personlig assistans påverkas av domstolsbeslut och tolkningar av lagen. Vi på Frösunda erbjuder därför juridisk rådgivningen helt kostnadsfritt utan några förbindelser. Så funderar du på om ditt barn har rätt till personlig assistans? Låt våra jurister göra bedömningen.

Vår juridiska rådgivning öppen vardagar klockan 08:00-17:00. Kontakta oss redan idag på 010-130 35 00 eller via assistans.juridiskradgivning@frosunda.se

 Grundläggande behov

För att ha rätt till personlig assistans måste ditt barn även vara i behov av stöd i ett eller flera grundläggande behov. I de grundläggande behoven ingår:

Vi går igenom barnets behov

Det kan vara svårt att se sitt barns samtliga behov när man är mitt inne i det. Vi hjälper dig att analysera det totala hjälpbehovet för att ansökan ska bli så bra som möjligt.

Hjälpbehov ska styrkas med intyg

Försäkringskassan och kommunen ställer höga krav på de medicinska underlagen vid en ansökan om personlig assistans. Läkaren ska inte intyga behovet av assistans, utan förväntas beskriva barnets funktionsförmåga, aktivitetsbegränsning samt hjälpbehov. Intygen behöver innehålla information om ditt barns diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning.

När det gäller assistans eller annan förmån från Försäkringskassan är det viktigt att det är hjälpbehoven som lyfts fram. Det är även viktigt att intygen är nya.

I en ansökan är det bra att ha kompletterande intyg från de personer som träffar ditt barn dagligen. Det kan exempelvis vara personal från barnets förskola, skola eller korttidsvistelse.

Våra jurister hjälper dig

När du tar hjälp av oss för att ansöka om assistans tittar våra jurister på befintliga intyg och ser över om det finns hjälpbehov som eventuellt behöver förtydligas i nya intyg.

När kan jag förvänta mig ett beslut?

När du lämnat in en ansökan om personlig assistans ska handläggningen ske skyndsamt både hos kom­ mun och Försäkringskassan. Då det är en omfattande utredning som behöver göras, kan du räkna med att det tar cirka 4–6 månader innan ett beslut har fattats.

När ditt barn har fått ett beslut

När ditt barn har fått ett beslut påbörjas assistansen. På Frösunda är vi organiserade för att kunna ta ett helhetsansvar för ditt barns assistans. Det betyder att du kan lämna över allt ansvar som rör assistansen till oss, så att du istället bara kan få vara mamma eller pappa. Inom vår organisation finns god beredskap och specialistkunskap för att varje barn ska få en trygg assistans, oavsett hur assistansuppdraget ser ut.

Det är enkelt att få hjälp av Frösunda

Vill du veta mer om hur vi kan ge ditt barn en trygg assistans? Välkommen att höra av dig.

Telefonnummer: 010-130 40 00
E-post: personligassistans@frosunda.se