Logga in

Till toppen av sidan

Ansök om personlig assistans - vuxna

Du har enligt lag rätt att använda dig av ett ombud vid ansökan om assistans. Vi rekommenderar dig därför att ta hjälp redan från början. När du får hjälp av någon som har stor kunskap om lagar och praxis ökar sannolikheten att du får rätt beslut.

Frösunda är ett av landets ledande assistansbolag. Med över 25 års erfarenhet kan vi branschen, dess regler och utmaningar. Vi har lokala kontor över hela Sverige och våra regionala jurister finns tillgängliga för att hjälpa dig genom hela ansökningsprocessen.

Tillsammans med dig och utifrån dina behov arbetar vi för att du ska få den trygga assistans som du har rätt till.

Vilken hjälp kan jag få att ansöka?

Hos Frösunda behöver du inte ha kunskap om lagar och regler. Vi har egna erfarna jurister över hela landet som hjälper dig att få den assistans som du har rätt till. Hos oss får du hjälp genom hela ansökningsprocessen, med allt från sammanställning av hjälpbehov, vilka intyg som behövs till att skriva ansökan till kommun eller Försäkringskassan. Allt för att du ska få rätt beslut om assistans.

För din trygghet närvarar även våra jurister på möten med kommunen och Försäkringskassan. Du vet vilka behov du har, vårt uppdrag är att förmedla dessa i handlingar och ansökningar.

Vad kostar det att få hjälp av Frösunda?

När du har beviljats personlig assistans från Försäkringskassan eller kommunen får du ett beslut om assistans. Då har du rätt att välja vem som ska utföra hjälpen. Om du väljer Frösunda redan innan eller någon gång under ansökningsprocessen hjälper vi dig kostnadsfritt igenom varje steg – från start till beslut. Om du skulle nekas personlig assistans, utgår inte heller någon kostnad.

Det är enkelt att få hjälp av Frösunda

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ansöka om personlig assistans. Välkommen att höra av dig.

Telefonnummer: 010-130 40 00
E-post: personligassistans@frosunda.se

Vad är personlig assistans?

Personlig assistans är en personligt utformad hjälpinsats som innebär att en eller flera assistenter hjälper till med det som du själv inte klarar av. Du kan ansöka om personlig assistans om du har en varaktig funktionsnedsättning som innebär omfattande hjälpbehov.

Insatsen beviljas av kommunen eller Försäkringskassan. Deras beslut ligger sedan till grund när vi utformar assistansen tillsammans med dig. Målet är att du ska få leva det liv du vill utifrån dina förutsättningar.

Vad gör en personlig assistent?

Exakt vad den personliga assistenten gör är unikt för varje individ, men huvuduppgiften är densamma. Den personliga assistenten ska hjälpa dig att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Vi anställer assistenter utifrån dina behov och önskemål. En assistent ska finnas vid din sida och vara lyhörd för vad du vill ha hjälp med. Det kan till exempel vara hjälp med matlagning, att äta, att klä på dig eller att förflytta dig.

Vem har rätt till personlig assistans?

För att kunna beviljas insatser inom LSS, till exempel personlig assistans, måste du vara under 65 år och tillhöra en personkrets. Det finns tre olika personkretsar.

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.

Kostnadsfri juridisk rådgivning

Att ansöka om personlig assistans kan vara svårt. Därför erbjuder vi juridisk rådgivningen helt kostnadsfritt utan några förbindelser.

Vår juridiska rådgivning besvarar frågor som rör personlig assistans och är öppen vardagar klockan 08:00-17:00. Kontakta oss redan idag på 010-130 35 00 eller via assistans.juridiskradgivning@frosunda.se.

Grundläggande behov

För att ha rätt till personlig assistans krävs att du behöver stöd i ett eller flera grund­läggande behov.

I de grundläggande behoven ingår:

Vi går igenom dina behov

Det kan vara svårt att se sitt totala hjälpbehov när man lever mitt inne i det. När du tar hjälp av Frösunda för att ansöka om personlig assistans går vi därför igenom dygnet, moment for moment, för att säkerställa att ansökan blir komplett. 

Hjälpbehov ska styrkas med intyg

Försäkringskassan och kommunen ställer höga krav på de medicinska underlagen vid en ansökan om personlig assistans. Det är viktigt att det är hjälpbehoven som lyfts fram. Läkaren ska inte intyga behovet av assistans, utan förväntas beskriva din funktionsförmåga, aktivitetsbegränsning samt hjälpbehov.

Intygen behöver innehålla information om din diagnos, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsning. Det är även viktigt att intygen är nya.

Våra jurister hjälper dig

Nar du tar hjälp av oss för att ansöka om assistans tittar våra jurister på befintliga intyg och ser över om det finns hjälpbehov som eventuellt behöver förtydligas i nya intyg.

När kan jag förvänta mig ett beslut?

När du lämnat in en ansökan om personlig assistans ska handläggningen ske skyndsamt både hos kom­ mun och Försäkringskassan. Då det är en omfattande utredning som behöver göras, kan du räkna med att det tar cirka 4–6 månader innan ett beslut har fattats

När du beviljats assistans

När du har fått ett beslut påbörjas assistansen. På Frösunda är vi organiserade för att kunna ta ett helhetsansvar för din assistans. Det betyder att du kan lämna över allt ansvar till oss, så att du kan fokusera på dig själv och din vardag. Inom vår organisation finns god beredskap och specialistkunskap för att du ska få en trygg assistans, oavsett hur dina önskemål och hjälpbehov ser ut.

Det är enkelt att få hjälp av Frösunda

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att ansöka om personlig assistans. Välkommen att höra av dig.

Telefonnummer: 010-130 40 00
E-post: personligassistans@frosunda.se